Zakon o izmjeni Zakona o postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku

16.10.2020. 06:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Zakon o izmjeni Zakona o postupanju sa maloljetnicima u krivičnom postupku

Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

 

Službene novine Federacije BiH broj 74/20 [16.10.2020.]

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 24.09.2019. godine i na sjednici Doma naroda od 01.10.2020. godine.
 

Broj 01-02-1-414-01/20
15. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r. 

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU

 


Član 1.


U Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14), u članu 130. stav (1) mijenja se i glasi:
"(1) Troškovi izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku padaju na teret budžeta osnivača ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija."


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.