Zakon o izmjeni Zakona o naplati dugovanja sportskim kolektivima

30.10.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Zakon o izmjeni Zakona o naplati dugovanja sportskim kolektivima

Zzakon o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima

 

Službene novine Federacije BiH broj 79/20 [30.10.2020.]

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA 

Proglašava se Zakon o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 1.10.2020. godine.
 

Broj 01-02-1-434-01/20
28. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r. 

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

 


Član 1.


U Zakonu o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima („Službene novine Federacije BiH“, br. 37/14 i 12/17) u članu 1. riječi: „nastalog do 31.12.2016. godine,“ zamjenjuju se riječima: „nastalog do 1.11.2020. godine,“.


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.