Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju od strane emitenata

19.10.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju od strane emitenata

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 103 19.10.2020.

 

 

Na osnovu člana 254. stav 3, člana 260. stav 1. tačka a), člana 284. stav 4, člana 285. stav 3. i člana 301. stav 1. tačka z) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17 - u daljem tekstu: Zakon), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 9.10.2020. godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU I OBJAVI INFORMACIJA OD STRANE EMITENATA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI KOJE SU PREDMET JAVNE PONUDE

 

Član 1.

U članu 10. stav 1. tačka l) Pravilnika o izvještavanju i objavi informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne ponude (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/12, 111/12 i 50/14) tekst: “osim u slučaju emisije javnom ponudom” briše se.

U istom članu u stavu 1. tačka m) mijenja se i glasi:

“imenovanje, ostavku ili opoziv direktora, članova uprave, nadzornog odbora i revizora,”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

 

 

Broj: 01-11-XXXIII-527/20

9. oktobra 2020. godine Banjaluka

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.