Pravilnik o uvjetima za obavljanje dimnjačarske djelatnosti

28.09.2020. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uvjetima za obavljanje dimnjačarske djelatnosti

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji se odnose na tehničku opremljenost i stručnu osposobljenost radnika za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 94 28.9.2020. 

Na osnovu člana 29. stav 6. Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, u saradnji sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i ministrom prosvjete i kulture, 21. septembra 2020. godine d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKE DJELATNOSTI

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti koji se odnose na tehničku opremljenost i stručnu osposobljenost radnika za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

Član 2.

Dimnjačarsku djelatnost mogu da obavljaju pravna lica i preduzetnici registrirani za obavljanje dimnjačarske djelatnosti, a koji ispunjavaju tehničke uvjete za obavljanje ove djelatnosti i imaju stručno osposobljene radnike.

Član 3. Dimnjačarska djelatnost obuhvaća:

1) provjeravanje ispravnosti i funkcioniranja dimovoda i uređaja za loženje,

2) čišćenje dimovoda i uređaja za loženje,

3) obavljanje redovnih i vanrednih pregleda dimovoda i uređaja za loženje.

Član 4.

Pravno lice koje obavlja poslove dimnjačarske djelatnosti ispunjava sljedeće tehničke uvjete:

1) komplet osnovnog dimnjačarskog alata i opreme,

2) cirkulacionu pumpu,

3) pumpu visokog pritiska,

4) kameru za snimanje unutrašnjosti dimovoda sa videozapisom,

5) opremu za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka,

6) akreditovanu laboratoriju za ispitivanje nepropusnosti dimovodnih sistema,

7) usisivač za industriju jači od 2.500 W,

8) uređaj za mehaničko uklanjanje naslaga u cijevima,

9) rotacionu sajlu za skidanje smole u dimovodima,

10) instrument za mjerenje emisije produkata sagorijeva- nja i stepena korisnosti uređaja za loženje,

11) instrument za utvrđivanje dimnog broja,

12) elektronsku evidenciju o dimovodnim sistemima i uređajima za loženje,

13) vozilo za prijevoz alata i radnika, 14) poslovni prostor veći od 40 m2.

Član 5.

(1) Pored ispunjenosti tehničkih uvjeta iz člana 4. ovog pravilnika, pravno lice ima najmanje jednog zaposlenog di- plomiranog inženjera mašinske, građevinske ili arhitekton- ske struke, sa položenim stručnim ispitom zaštite od požara i najmanje tri radnika koja su stručno osposobljena za obavlja- nje poslova dimnjačara.

(2) Izuzetno od stava 2. ovog člana, lica koja obavljaju poslove dimnjačara deset ili više godina stručno se ne ospo- sobljavaju za obavljanje poslova dimnjačara.

Član 6.

Preduzetnik koji obavlja poslove dimnjačarske djelatno- sti ispunjava sljedeće tehničke uvjete:

1) komplet osnovnog dimnjačarskog alata i opreme,

2) cirkulacionu pumpu,

3) pumpu visokog pritiska,

4) kameru za snimanje unutrašnjosti dimovoda sa video- zapisom,

5) opremu za ispitivanje nepropusnosti dimnjaka,
6) industrijski usisivač jačine od 1.500 W,
7) uređaj za mehaničko uklanjanje naslaga u cijevima, 8) rotacionu sajlu za skidanje smole u dimovodima, 9) vozilo za prijevoz alata i radnika.

Član 7.

(1) Pored ispunjenosti tehničkih uvjeta iz člana 6. ovog pravilnika, preduzetnik ima najmanje jednog zaposlenog radnika sa najmanje završenom osnovnom školom i uvjere- njem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova dim- njačara.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, lica koja obavljaju poslove dimnjačara deset ili više godina stručno se ne ospo- sobljavaju za obavljanje poslova dimnjačara.

Član 8.

Komplet osnovnog dimnjačarskog alata i opreme iz čla- na 4. tačka 1) i člana 6. tačka 1) ovog pravilnika sastoji se od:

1) dimnjačarske sajle, 2) ručne četke,
3) prodorne sajle,
4) kugle na kanapu, 5) vodilice,

6) šiljastog probijača,

7) metalne kante i lopatice,

8) merdevina,

9) malog usisivača za ložišta u domaćinstvu,

10) dimnjačarske četke različitih dimenzija,

11) bušilice sa nastavcima,

12) dimnjačarskog ogledala,

13) dimnjačarske torbice,

14) baterijske lampe,

15) dimnjačarskih ključeva,

16) sitnog ručnog alata,

17) uređaja za očitavanje ugljen-monoksida u prosto- riji.

Član 9.

(1) O izvršenom čišćenju, pregledu i ispitivanju isprav- nosti i funkcionalnosti dimovoda i uređaja za loženje sači- njava se zapisnik.

(2) U zapisnik iz stava 1. ovog člana unose se:

1) podaci koji se odnose na centralnu peć,

2) podaci koji se odnose na dimnjak i odvodnik dimnih plinova,

3) podaci koji se odnose na upotrijebljenu tehničku opre- mu,

4) podaci koji se odnose na nepravilnosti - nedostatke utvrđene pregledom,

5) podaci koji se odnose na nepravilnosti - nedostatke utvrđene nakon čišćenja,

6) zaključak.

(3) Sadržaj i izgled zapisnika nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-79/20
21. septembra 2020. godine

Ministar,
Banja Luka Mr. Dragan Lukač, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.