Pravilnik o načinu obavljanja trgovine osobnim nuđenjem

16.11.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o načinu obavljanja trgovine osobnim nuđenjem

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti trgovine osobnim nuđenjem.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114, 16.11.2020.

 

Na osnovu člana 60. stav 9. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 2.11.2020. godine, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA TRGOVINE OSOBNIM NUĐENJEM

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti trgovine osobnim nuđenjem.

Član 2.

Trgovina osobnim nuđenjem je trgovina na malo izvan poslovnih prostorija trgovca koju trgovac obavlja tako što nudi robu ili usluge osobnim prilaženjem određenom potrošaču, koji je fizički prisutan na mjestu ponude, kada potrošač nije tražio da mu se učini ponuda, po prethodnom pozivu ili pristanku kupca u njegovom stanu, na radnom ili drugom mjestu, uz objašnjenja i prikazivanje upotrebe proizvoda, te osobina, namjene i upotrebljivosti robe ili usluge, kao i drugih uvjeta koji važe za prodaju robe ili pružanje usluga u skladu sa propisima.

Član 3.

(1) Trgovac koji se bavi djelatnošću trgovine osobnim nuđenjem mora osigurati:

1) odgovarajuće skladište za robu koju prodaje,

2) poslovni prostor za obavljanje administrativnih poslova,

3) odgovarajući prostor za higijensko-sanitarne potrebe,

4) uređaje i opremu.

(2) Trgovac robom rukuje na način kojim se osigurava očuvanje njenog kvaliteta.

Član 4.

(1) Trgovac može da obavlja trgovinu osobnim nuđenjem osobno ili preko ovlašćenih lica - direktni prodavač sa kojim trgovac ima ugovor o radnom angažiranju.

(2) Trgovina osobnim nuđenjem obavlja se u odgovarajuće vrijeme i na način da se ne vrši neprimjerno uznemiravanje lica prema kojima je usmjerena ponuda.

Član 5.

(1) Trgovac koji obavlja trgovinu osobnim nuđenjem izdaje svakom direktnom prodavaču legitimacionu karticu iz koje su vidljivi identitet izdavaoca-trgovca i identitet direk- tnog prodavača kome je ta kartica izdata, kao i obim i granice ovlašćenja imaoca legitimacione kartice.

(2) Direktni prodavač pokazuje legitimacionu karticu svakom potrošaču, odnosno potencijalnom kupcu prije nego što mu učini ponudu robe na prodaju.

(3) Trgovac vodi evidenciju o izdatim i poništenim legitimacionim karticama.

(4) Legitimaciona kartica izdaje se na obrascu koji je se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 6.

(1) Legitimaciona kartica je veličine 7 cm · 10 cm, od- štampana na hartiji bijele boje i zaštićena poluvinilskom presvlakom.

(2) Na prvoj strani legitimacione kartice, u lijevom uglu nalazi se naziv trgovca, sjedište trgovca i adresa, a u desnom uglu legitimacione kartice nalazi se fotografija direktnog prodavača, veličine 2 cm · 3 cm.

(3) Na sredini prednje strane legitimacione kartice unose se osobni podaci direktnog prodavača (ime i prezime), registarski broj kartice, datum izdavanja i mjesto za potpis i pečat trgovca.

(4) Na poleđini legitimacione kartice navode se obim i granice ovlašćenja imaoca legitimacione kartice da za račun trgovca obavlja trgovinu osobnim nuđenjem.

Član 7.

Na sve odnose trgovca i potrošača koji nisu propisani ovim pravilnikom primjenjuju se odredbe propisa kojima se regulira zaštita potrošača.

Član 8.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja trgovine osobnim nu- đenjem (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/18).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-3184/2020

2. novembra 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

 

OBRAZAC LEGITIMACIONE KARTICE

PRILOG 1.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.