Pravilnik o uvjetima koje treba da ispune otkupna stanica i otkupno mjesto

16.11.2020. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o uvjetima koje treba da ispune otkupna stanica i otkupno mjesto

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu poslovnih prostorija, opreme i uređaja za obavljanje otkupa poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova i stoke na otkupnoj stanici i otkupnom mjestu.

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114, 16.11.2020.

 

Na osnovu člana 73. stav 6. Zakona o trgovini (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 105/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, po pribavljenom mišljenju ministara nadležnih za poslove poljoprivrede, urbanizma i zdravlja, 6.11.2020. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE TREBA DA ISPUNE OTKUPNA STANICA I OTKUPNO MJESTO

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti u pogledu poslovnih prostorija, opreme i uređaja za obavljanje otkupa poljoprivrednih proizvoda, šumskih plodova i stoke (u daljem tekstu: roba) na otkupnoj stanici i otkupnom mjestu.

Član 2.

(1) Otkupna stanica i otkupno mjesto su poslovne prostorije u kojima se obavlja otkup robe radi dalje prodaje ili prerade.

(2) U otkupnoj stanici i otkupnom mjestu vrši se otkup robe kupovinom od poljoprivrednika, a otkup šumskih plodova vrši se i od fizičkih lica.

(3) Poslovne prostorije iz stava 1. ovog člana moraju da zadovoljavaju normative utvrđene arhitektonsko-građevinskim, tehničkim, sanitarnim, protivpožarnim i drugim uvjetima koji su utvrđeni posebnim propisom.

Član 3.
(1) Otkupna stanica mora da ima najmanje:

1) jednu zatvorenu poslovnu prostoriju koja ispunjava arhitektonsko-građevinske, tehničke, higijenske i sanitarne uvjete za prijem, mjerenje, skladištenje, utovar i istovar robe i za preuzimanje kupljenih proizvoda, a koja je po veličini, uređenosti i opremi odgovarajuća za privremeni smještaj kupljenih proizvoda,

2) poslovnu prostoriju za obavljanje administrativnih poslova,

3) uređen otvoreni prostor za prijem, mjerenje, skladištenje, istovar i utovar robe i ambalaže.

(2) Otvoreni prostor otkupne stanice mora da bude betoniran, popločan ili nasut tvrdim materijalom koji omogućava njegovo održavanje i koji se mora redovno čistiti.

(3) Otkupna stanica mora da ima stalan dovod higijenski ispravne vode iz javnog vodovoda, a ako ne postoji javni vodovod, higijenski ispravna voda mora se osigurati na drugi način u skladu sa posebnim propisom.

(4) Otkupna stanica mora da ima sanitarni čvor sa pretprostorom i umivaonik sa tekućom vodom i priborom potrebnim za održavanje higijene.

Član 4.

(1) S obzirom na vrstu robe koja se otkupljuje, otkupna stanica mora da bude opremljena odgovarajućim uređajima, opremom i priborom za manipulaciju robom pri utovaru i istovaru, za održavanje temperature u prostori- jama za skladištenje robe, te za čuvanje njene zdravstvene ispravnosti.

(2) Otkupna stanica mora da ima odgovarajući opremu za mjerenje sa važećim žigom i uvjerenjem o ovjeravanju mjerila, opremu za utvrđivanje kvaliteta (hektolitarske mase i vlage) i sondu za uzimanje uzoraka za robu koja podliježe uzorkovanju.

Član 5.

Otkupna stanica u kojoj se obavlja otkup stoke mora da ima ogradu izgrađenu od odgovarajućeg materijala sa odvojenim ulazom i izlazom koji se mogu zatvoriti, vezove za stoku, utovarne rampe i odgovarajuće uređaje za dovod zdravstveno ispravne vode za napajanje stoke.

Član 6.

(1) Otkupno mjesto mora da ima odgovarajuću poslovnu prostoriju ili uređen prostor (nadstrešnicu) koji kupljene proizvode osigurava od kvarenja i propadanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, otkupno mjesto ne mora da ima prostoriju za skladištenje ako se proizvodi otpremaju sa otkupnog mjesta u roku koji ne narušava sigurnost i svojstva proizvoda koji se otkupljuju.

(3) Otkupno mjesto na kom se vrši otkup stoke mora da ima poslovnu prostoriju za obavljanje poslova iz oblasti veterinarskog nadzora.

(4) Otvoreni prostor otkupnog mjesta mora da bude popločan tvrdim materijalom ili tvrdo uvaljan i nasut šljunkom i mora se redovno čistiti.

(5) Otkupno mjesto mora da ima stalni dovod higijenski ispravne vode iz javnog vodovoda, a ako ne postoji javni vodovod, higijenski ispravna voda mora se osigurati na drugi način u skladu sa posebnim propisom.

(6) Otkupno mjesto mora imati sanitarni čvor.

(7) Otkupno mjesto mora da ima odgovarajuću opremu za mjerenje sa važećim žigom i uvjerenjem o ovjeravanju mjerila, opremu za utvrđivanje kvaliteta (hektolitarske mase i vlage) i sondu za uzimanje uzoraka za robu koja podliježe uzorkovanju.

Član 7.

Ambalaža i ostali otpad iz poslovnih prostorija iz člana 2. ovog pravilnika odlažu se u kontejner ili u druge primjerene posude na posebno za to određenim i za to utvrđenim mjestima, uz osiguravanje potrebnih higijensko-sanitarnih i tehničkih uvjeta, te se redovno uklanjaju na način koji odredi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 8.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje treba da ispune otkupna stanica i otkupno mjesto (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 69/08).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-3091/20

6. novembra 2020. godine

Banjaluka

 

Ministar, Suzana Gašić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.