Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banaka

16.11.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banaka

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izračunavanju kapitala banaka

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 114, 16.11.2020.

 

Na osnovu člana 37. Zakona o bankama Republike Srp- ske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17 i 19/18), člana 5. stav 1. tačka b), člana 20. stav 2. tačka b) i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), te člana 6. stav 1. tačka b) i člana 19. stav 1. tačka b) Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 27. sjednici, održanoj 29.10.2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRAČUNAVANJU KAPITALA BANAKA

Član 1.

U Odluci o izračunavanju kapitala banaka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 74/17, 114/17 i 48/19) u članu 34. stav 4. tačka 2. broj: “12,5” mijenja se brojem: “8,33”.

Član 2.
U članu 61. iza stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

“Izloženostima u statusu neizmirenja obaveza koje su u potpunosti osigurane stambenim i/ili poslovnim nekretninama dodjeljuje se ponder rizika 100%.”.

Dosadašnji st. 3-8. postaju st. 4-9.

Član 3.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

(2) Odredbe člana 1. ove odluke primjenjuju se od 30.6.2021. godine.

 

Broj: UO-187/20
29. oktobra 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora, Bratoljub Radulović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.