Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

20.11.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

 

Službene novine Federacije BiH broj 85/20 (20.11.2020.) 

 

Na osnovu člana 58. stav 8. Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), federalna ministarica okoliša i turizma donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM


 

Član 1.
 

U Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11, 28/13, 8/16, 54/16, 103/16 i 84/17 - u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 11. iza stava 3. dodaje se novi stav. 4. koji glasi: "Sve dok se ne propišu ciljevi za naredni petogodišnji period, važe ciljevi iz posljednje godine, petogodišnjeg perioda za koji su ciljevi propisani".
 

Član 2.
 

U članu 17. stav 2. tačka 1. mijenja se i glasi: "ugovori s najmanje 30 subjekata iz člana 6. tačke 16. alineje 1., 2., 3., 4. i 7. ovog Pravilnika, koji na tržište stavljaju najmanje 30 000 t ambalaže na godišnjem nivou, uz dozvoljeno odstupanje od 30% za 2020. i 2021. kalendarsku godinu".
 

Član 3.
 

U članu 21. stav 9. mijenja se i glasi:

"Svi obveznici sistema plaćaju opću naknadu u iznosu od 0,0016 KM po kilogramu ambalaže Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH na ime plasmana proizvoda koji poslije upotrebe postaju ambalažni otpad."

 

Član 4.
 

U prilogu III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika iza tabele 1. označene kao "Opšti ciljevi po godinama" dodaju se riječi "Opšti cilj propisan za 2021. godinu u iznosu od 35% (iskoristiti ili reciklirati) primjenjivat će se dok se ne propiše novi opšti cilj za naredni petogodišnji period".

Iza tabele 3. označene kao "Specifični ciljevi " dodaje se rečenica i glasi: "Specifični ciljevi propisani za 2021. godinu primjenjivat će dok se ne propišu novi specifični ciljevi za naredni petogodišnji period".

 

Član 5.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2021. godine.


 

Broj 07-2-23-1166/15-1/18-2
16. novembra 2020. godine


Ministrica
Dr. Edita Đapo, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.