Odluka o visini naknade za postupanje Notarske komore

30.11.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o visini naknade za postupanje Notarske komore

Odluku o visini naknade za postupanje Notarske komore po ispravama notara kojima je prestala služba

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 118, 30.11.2020. godine

 

U skladu sa članom 23. stav 1. tačka 12. Statuta Notar- ske komore Republike Srpske, članom 17. Poslovnika o radu Upravnog odbora, br. 876/10 i 768/18, a u vezi sa članom 17. Pravilnika o načinu postupanja sa pečatima, štambiljima i arhivskom građom notara u slučaju prestanka vršenja službe notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/20), Upravni odbor Notarske komore Republike Srpske, na sjednici održanoj 30.10.2020. godine, d o n i o j e

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POSTUPANJE NOTARSKE KOMORE PO ISPRAVAMA NOTARA KOJIMA JE PRESTALA SLUŽBA

 

Član 1.

Naknada Notarske komore Republike Srpske za postupanje po zahtjevima u vezi sa arhivskom građom notara kojim je prestala služba notara iznosi 20,00 KM (dvadeset 00/100 konvertibilnih maraka).

Član 2.

Iz naknade iz člana 2. ove odluke regulirat će se troškovi odlaska u depozit Arhiva, nabavka materijala, sačinjavanje foto-kopija i troškovi dostavljanja isprava nadležnim notarima.

Član 3.

Notarska komora i imenovani nadležni notari nemaju pravo na naknadu ako se radi o ispravci greške notara kojem je prestala služba notara.

Član 4.

Naknada iz člana 1. ove odluke uplaćuje se na račun Notarske komore Republike Srpske 5550070022477291 kod Nova banka a.d. Banja Luka.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 2081/2020
6. novembra 2020. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora, 

Samojko Đorda, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.