Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

02.12.2020. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

 

Službene novine Federacije BiH broj 87/20 (2.12.2020.)

 

Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16 i 15/20), federalni ministar finansija-federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT


 

Član 1.
 

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17, 96/17 i 94/19) u članu 91. stav (1) iza riječi "porezni poticaj" stavlja se tačka, a ostatak rečenice briše.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Porezni obveznici su dužni Obrazac PI-808 dostavljati Poreznoj upravi elektronskim putem."
 

Član 2.
 

U članu 94. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Porezni obveznik je dužan Obrazac PP-812 dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem."
 

Član 3.
 

U članu 99. stav (1) iza riječi "Obrasca PP-810" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše.

U stavu (2) iza riječi: "Obrasca PP-811" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše.

U stavu (3) iza riječi: "Obrasca PP-812" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše.
 

Član 4.
 

U članu 101. stav (1) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem".
 

Član 5.
 

U članu 102. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-801" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše.

U stavu (3) tačka c) mijenja se i glasi:
 

"c) podatke o prilozima prijave poreza na dobit."
 

Član 6.
 

U članu 103. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše.

U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit."
 

Član 7.
 

U članu 104. stav (1) rečenica: "Prijava se dostavlja prema nadležnoj jedinici za koju Porezna uprava odredi da je glavna." se briše.

U stavu (3) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit."
 

Član 8.
 

U članu 105. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-804" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit."
 

Član 9.
 

U članu 106. stav (1) iza riječi: "Obrazac PP-805" stavlja se tačka, a ostatak rečenice se briše. U stavu (2) tačka d) mijenja se i glasi:

"d) podatke o prilozima prijave poreza na dobit."
 

Član 10.
 

U članu 107. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Porezni obveznik je dužan Obrazac PB-800-A i Obrazac PB-800-B dostaviti Poreznoj upravi elektronskim putem."
 

Član 11.
 

U članu 108. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem."
 

Član 12.
 

U članu 109. stav (1) riječi: "nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave" mijenjaju se i glase: "Poreznoj upravi elektronskim putem."
 

Član 13.
 

U članu 110. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Obrazac OP-820 iz stava (1) ovog člana podnosi se elektronskim putem."
 

Član 14.
 

U članu 116. stav (3) se briše.

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem".
 

Član 15.
 

U članu 117. stav (3) se briše.

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

U stavu (5) koji postaje stav (4) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem,".
 

Član 16.

U članu 118. stav (5) iza riječi: "Poreznoj upravi" dodaju se riječi: "elektronskim putem"
 

Član 17.
 

U članu 119. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

"(4) Obrazac PG-809 dostavlja se Poreznoj upravi elektronskim putem."
 

Član 18.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.01.2021. godine.
 

 

Broj 05-02-2-9404/19-2
Novembra 2020. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.