Odluka o utvrđivanju cijene usluga izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda

04.12.2020. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Odluka o utvrđivanju cijene usluga izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda koje vrši Uprava za indirektno oporezivanje kao Ovjerilac UIO i korištenje istih, kao i način plaćanja naknade za izvršene usluge.

 

Službeni glasnik BiH broj 78/20 (4.12.2020.)

 

Na osnovu člana 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13), člana 5. stav 2. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", br. 55/04, 34/07 i 49/09), a u vezi sa omogućavanjem primjene odredbi Zakona o elektronskom potpisu ("Službeni glasnik BiH" broj 91/06), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 26. sjednici održanoj dana 18.12.2017. godine, donio je
 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU CIJENE USLUGA IZDAVANJA I KORIŠTENJA KVALIFICIRANIH ELEKTRONSKIH POTVRDA


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za usluge izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda koje vrši Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) kao Ovjerilac UIO i korištenje istih, kao i način plaćanja naknade za izvršene usluge.
 

Član 2.
(Pojam usluga)

 

U smislu ove odluke, usluge koje vrši Ovjerilac UIO odnose se na izdavanje Smart card paketa koji čine: smart kartica sa kvalificiranom elektronskom potvrdom generiranom od strane Ovjerioca UIO, čitač smart kartice, middlware Smart card softver; izdavanje kvalificirane elektronske potvrde na postojeću smart karticu Ovjerioca UIO i na deblokadu smart kartice.
 

Član 3.
(Cijena usluga)

 

Pojedinačna - jednokratna cijena usluga koje vrši Ovjerilac UIO sadržana je u slijedećoj tabeli:
 

R. broj

Vrsta usluge

Cijena usluge po komadu

1.

Smart kartica sa kvalificiranom elektronskom potvrdom, Smart Card čitačem i middlware Smart card softverom

180 KM

2.

Smart kartica sa kvalificiranom elektronskom potvrdom

120 KM

3.

Kvalificirana elektronska potvrda na postojećoj smart kartici Ovjerioca UIO

80 KM

4.

Deblokada kartice

25 KM

 

Član 4.
(Način plaćanja naknade)

(1) Naknada za usluge Ovjerioca UIO iz člana 3. ove odluke se plaća na osnovu računa izdatog od strane UIO po zaključenju ugovora o pružanju usluga Ovjerioca UIO, a prije izdavanja kvalificirane elektronske potvrde, odnosno izvršenja usluge Ovjerioca UIO.

(2) Naknada za usluge Ovjerioca UIO uplaćuje se na Jedinstveni račun UIO za prikupljanje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi na grupu računa poglavlja II član 5. Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO ("Službeni glasnik BiH", br. 21/20 i 23/20).

(3) Korisnik usluga ovjerioca UIO nema pravo na umanjenje naknade u slučaju opoziva ili suspenzije kvalificirane elektronske potvrde.

 

Član 5.
(Provođenje Odluke)
Za provođenje ove odluke zadužuje se Uprava za indirektno oporezivanje.

 

Član 6.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od dana upisa Ovjerioca UIO u evidenciju ovjerilaca kod nadležnog akreditacionog tijela.

 

Broj 02-02-108-4/20
30. novembra 2020. godine
Sarajevo

 


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Vjekoslav Bevanda, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.