Pravilnik o sadržaju, vođenja i pristupu podacima informativnog centra Agencije

04.12.2020. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o sadržaju, vođenja i pristupu podacima informativnog centra Agencije

Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj, način prikupljanja, vođenja i pristup podacima iz registra Informativnog centra Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine

 

Službene novine Federacije BiH broj 88/20 (4.12.2020.)

 

Na osnovu člana 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), člana 51. stav (8) Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/20) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine na 43. sjednici održanoj 17.11. 2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA, VOĐENJA I PRISTUPU PODACIMA INFORMATIVNOG CENTRA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim Pravilnikom se uređuje sadržaj, način prikupljanja, vođenja i pristup podacima iz registra Informativnog centra Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Informativni centar).
 

Član 2.
(Informativni centar)

 

(1) Informativni centar je dio integralnog informacijskog sistema Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), organizovan kao zaseban segment registra šteta AO i registra polica AO propisanih Pravilnikom o registru polica i šteta za osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete načinjene trećim licima ("Službene novine Federacije BiH", broj 103/18 – u daljem tekstu: Pravilnik o registru AO).

(2) Informativni centar se uspostavlja radi efikasnijeg ostvarivanja prava po odštetnim zahtjevima u slučaju šteta nastalih u saobraćajnim nesrećama upotrebom vozila.

(3) Informativni centar:

a) prikuplja podatke od značaja za ostvarivanje prava po odštetnim zahtjevima i vodi registar tih podataka;

b) omogućava uvid u podatke iz tačke a) ovog stava;

c) pruža pomoć oštećenim licima pri prikupljanju podataka iz registra iz tačke a) ovoga stava i prikupljanju podataka iz registara Informativnog centra RS-a, informativnih centara država članica Evropske unije i drugih država s kojima ima saradnju.

 

Član 3.
(Sadržaj registra)

 

(1) Registar iz člana 2. stav(3) tačka a) ovog Pravilnika sadrži podatke propisane Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnikom o registru AO.

(2) Pored podataka iz stava (1) ovog člana registar sadrži i podatke o popisu vlasnika vozila koja su izuzeta od obaveze osiguranja vlasnika vozila od odgovornosti za štete prouzrokovane trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje od autoodgovornosti), kao i nazivu organa ili tijela odgovornog za naknadu štete oštećenom licu.

 

Član 4.
(Način prikupljanja podataka)

 

(1) Način prikupljanja podataka od društva za osiguranje koje je upisano u sudski registar na osnovu odobrenja Agencije za obavljanje poslova osiguranja, kao i podružnice društva za osiguranje koje nije iz Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), a koja je osnovana u Federaciji ili posluje u Federaciji u skladu sa Zakonom o osiguranju (u daljem tekstu: društvo za osiguranje), definisanih u članu 3. stav (1) ovog Pravilnika i rokovi dostave propisani su Pravilnikom o registru AO.

(2) Podatke iz člana 3. ovog Pravilnika Agencija prikuplja i od nadležnog organa za registraciju vozila i vođenja evidencije o saobraćajnim nesrećama u Federaciji.

(3) Agencija, u svrhu prikupljanja podataka iz stava (2) ovog člana, sa nadležnim organom za registraciju vozila i vođenja evidencije o saobraćajnim nesrećama u Federaciji, zaključuje memorandum kojim se utvrđuju podaci za dostavu, procedura i rokovi dostave istih.

(4) Društvo za osiguranje i organ nadležan za evidenciju registrovanih motornih vozila u Federaciji dužni su podatke iz člana 3. ovog Pravilnika dostavljati Informativnom centru u propisanim rokovima.

(5) Radi pružanja pomoći kod prikupljanja podataka iz člana 2. stava (3) tačka c) ovog Pravilnika, Informativni centar sarađuje s Informativnim centrom RS-a, informativnim centrima država članica Evropske unije i drugih država.

(6) Agencija podatke iz člana 52. stav (4) Zakona prikuplja od društava za osiguranje ili od nadležnog organa za registraciju vozila i vođenje evidencija o saobraćajnim nesrećama u Federaciji.

(7) Društvo za osiguranje je dužno, u vezi stava (1) ovog člana, podatke o broju police (kontrolni broj police u skladu sa Pravilnikom o registru AO) i broju prethodne police (kontrolni broj prethodne police u skladu sa Pravilnikom o registru AO) navoditi na obrascu police osiguranja od autoodgovornosti.

 

Član 5.
(Pristup podacima)

 

(1) Pristup podacima o osiguranju iz člana 3. Stav (1) ovog Pravilnika oštećeno lice može izvršiti elektronskim putem (e-mail, web stranica Agencije) uz dostavu/unošenje sljedećih podataka:

a) datum saobraćajne nesreće;

b) registarski broj vozila, registrovanog na području Federacije, koje je učestvovalo u saobraćajnoj nesreći.

(2) Informacija iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o:

a) nazivu i sjedištu društva za osiguranje s kojim je vlasnik prevoznog sredstva sa područja Federacije, kojim je prouzrokovana šteta, zaključio ugovor o osiguranju od autoodgovornosti;

b) broju police osiguranja (kontrolni broj police u skladu sa Pravilnikom o registru AO)društva za osiguranje iz tačke a) ovog stava.

(3) Informativni centar dostavlja oštećenom licu podatke iz člana 52. stav (3) tačka c), st. (4) i (6) Zakona, ukoliko ista podnese pisani zahtjev za dostavljanjem podataka.

(4) Na zahtjev oštećenog lica, Informativni centar podatke iz člana 3. ovog Pravilnika zatražit će i iz Informativnog centra RS-a, informativnih centara država članica Evropske unije i drugih država.

 

Član 6.
(Čuvanje podataka)

 

Podatke iz člana 3. stav (1) ovog Pravilnika Informativni centar je dužan čuvati najmanje sedam godina od dana odjave registracije motornog vozila ili prestanka važenja police osiguranja.
 

Član 7.
(Zaštita podataka)

 

Zaštita ličnih podataka iz registra Informativnog centra vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita ličnih podataka u Federaciji i Bosni i Hercegovini.
 

Član 8.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 021-3214-3/20
17. novembra 2020. godine
Sarajevo

 


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr.sc. Edita Kalajdžić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.