Pravilnik o dopuni Pravilnika o odštetnim zahtjevima neživotnih osiguranja

04.12.2020. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o dopuni Pravilnika o odštetnim zahtjevima neživotnih osiguranja

Pravilnik o dopuni Pravilnika o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja

 

Službene novine Federacije BiH broj 88/20 (4.12.2020.)

 

Na osnovu čl. 128., 130. i 144., a u vezi sa članom 142. stav (1) tačka b) Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 43. sjednici, održanoj 17.11.2020. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O EVIDENCIJI ODŠTETNIH ZAHTJEVA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U evidencijama šteta iz stava (1) ovog člana i Uputstvu o popunjavanju evidencije šteta iz stava (2) ovog člana, materijalna šteta je šteta na stvarima, a nematerijalna šteta je šteta na licima".
 

Član 2.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj 021-3214-5/20
17. novembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjednik
Stručnog savjeta
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.