Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile

04.02.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 5/21 [4.2.2021.]

 

Na osnovu čl. 21. stav (5) tačka a) i 23. stav (3) tačka d) Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/16, 26/19, 31/19 i 39/20) i čl. 127. stav (1) tačka d), a u vezi sa čl. 27. stav (5) Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18, 26/19 i 39/20), na prijedlog policijskog komesara, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU UPOTREBE I PRAVDANJA SILE


 

Član 1.
(Izmjena člana 1.)
 

U Pravilniku o načinu i postupku upotrebe i pravdanja sile ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 50/19) u članu 1. riječi: "("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18 i 26/19)" zamjenjuju se riječima: "("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 38/18, 26/19, i 39/20)".
 

Član 2.
(Izmjena člana 9.)
 

U članu 9. stav (2) riječi: "iz člana 7." zamjenjuju se riječima: "iz člana 8.".
 

Član 3.
(Izmjena člana 13.)
 

U članu 13. st. (6) i (7) riječi: "iz člana 7." zamjenjuju se riječima: "iz člana 8.".
 

Član 4.
(Izmjena člana 20.)
 

U članu 20. st. (5) i (6) riječi: "iz člana 7." zamjenjuju se riječima: "iz člana 8.".
 

Član 5.
(Izmjena člana 23.)
 

U članu 23. stav (2) riječi: "u skladu sa članom 21." zamjenjuju se riječima: "u skladu sa članom 22.".
 

Član 6.
(Izmjena člana 26.)
 

U članu 26. riječi: "u smislu člana 20." zamjenjuju se riječima: "u smislu člana 21.".
 

Član 7.
(Izmjena člana 29.)
 

U članu 29. stav (2) riječi: "u članu 20." zamjenjuju se riječima: "u članu 21.".
 

Član 8.
(Izmjena člana 31.)
 

U članu 31. stav (1) riječi: "Kada u jednom događaju-incidentu učestvuje više lica prema kojima su policijski službenici upotrijebili silu, svaka pojedinačna sila biće posebno obrađena i ocijenjena." zamjenjuju se riječima: "Kada u jednom događaju-incidentu učestvuje više lica prema kojima su policijski službenici upotrijebili silu, kompletira se jedan spis u kojem će svaka pojedinačna sila biti posebno obrađena i ocijenjena."
 

Član 9.
(Izmjena člana 32.)
 

U članu 32. stav (1) riječi: "i u roku od 24 sata, od završetka smjene u kojoj je upotrijebljena sila jedan primjerak dostavlja Odjeljenju" zamjenjuju se riječima: "i u roku iz člana 31. stav (1) ovog pravilnika, jedan primjerak dostavlja Odjeljenju".
 

Član 10.
(Izmjena člana 35.)
 

U članu 35. riječi: "iz člana 32." zamjenjuju se riječima: "iz člana 33.".
 

Član 11.
(Izmjena člana 38.)
 

Član 38. mijenja se i glasi:
 

"Član 38.

(Izuzeće u postupku ocjene)

(1) Izuzetno od odredbi čl. 31., 36. stav (2) i 37. stav (2) ovog pravilnika, policijski službenik koji je upotrijebio samo sredstva za vezivanje prilikom lišenja slobode, privođenja ili sprovođenja lica u svrhu njegovog sigurnog transporta, dužan je sačiniti i potpisati službenu zabilješku i dostaviti je rukovodiocu organizacione jedinice po završetku smjene tokom koje je upotrijebio sredstva za vezivanje, a najkasnije u roku od 24 sata.

(2) Službena zabilješka iz stava (1) ovog člana evidentiraju se u evidenciju službenih zabilješki o upotrebi sredstva za vezivanje koja se nalazi na Obrascu broj 5. koji je sastavni dio ovog pravilnika, i odlaže se u organizacionoj jedinici iz koje je policijski službenik upotrijebio sredstva za vezivanje."
 

Član 12.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 01-7-04-271/21
28. januara 2021. godine


Ministar
Admir Katica, s. r.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.