Odluka o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija RS za finansiranje

11.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija RS za finansiranje

U Budžetu Republike Srpske za 2021. godinu u okviru ostale budžetske potrošnje (organizacioni kod 09230005) na poziciji: Javne investicije planirana su sredstva u iznosu od 44.000.000,00 KM.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 11,  11.2.2021.

 

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08) i člana 18. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), Vlada Republike Srpske, na 108. sjednici, održanoj 11.2.2021. godine, donosi

 

ODLUKU
O ODREĐIVANjU PRIORITETNIH PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH INVESTICIJA REPUBLIKE SRPSKE ZA FINANSIRANjE IZ BUDžETA U 2021. GODINI, SA RASPODJELOM SREDSTAVA

 

I
(1) U Budžetu Republike Srpske za 2021. godinu u okviru ostale budžetske potrošnje (organizacioni kod 09230005) na poziciji: “Javne investicije” planirana su sredstva u iznosu od 44.000.000,00 KM.

 

(2) Određuju se prioritetni projekti za finansiranje iz dijela navedenih budžetskih sredstava u 2021. godini i dodjeljuju sredstva za njihovo finansiranje u iznosu od 3.749.000,00 KM, kako slijedi:
 

1. nastavak finansiranja adaptacije, sanacije i opremanja hotela “Rajska dolina” na Jahorini, nosilac projekta Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske, vrijednost projekta 2.449.000,00 KM,
2. nastavak izgradnje Srpsko-ruskog hrama i pratećeg duhovno-kulturnog centra u Banjaluci, nosilac projekta Srpska pravoslavna crkvena opština Banjalučka - Saborni hram Hrista Spasitelja, vrijednost projekta 1.300.000,00 KM.

II
Zadužuju se nadležne institucije da redovno prate i kontrolišu utrošak sredstava i realizaciju projekata iz tačke I ove odluke.

III
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija Republike Srpske, Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske i Srpska pravoslavna crkvena opština Banjalučka - Saborni hram Hrista Spasitelja.

IV
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-340/21

11. februara 2021. godine

 

Banjaluka

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.