Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS

Legislativa

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

23.02.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 15, 23.02.2021.

 

Na osnovu Amandmana XL tačka 2. na Ustav Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim
 

UKAZ
O PROGLAŠENjU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 11. februara 2021. godine, a Vijeće naroda 18. februara 2021. godine konstatovalo da usvojenim Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-549/21
19. februara 2021. godine

Banjaluka


Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r.

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.
U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 69/09, 70/12, 83/14, 106/15 i 26/19) u članu 5. poslije riječi: “Gacko,” riječ: “Derventa,” briše se.

Član 2.
U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: “Gradiška,” dodaje se riječ: “Derventa,”.

Član 3.
U članu 25. u stavu 1. poslije riječi: “Gradiška,” dodaje se riječ: “Derventa,”.

Član 4.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-118/21
11. februara 2021. godine

BanjalukaPredsjednik Narodne skupštine, Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

teritorijalna organizacija

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.