Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima

25.02.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima

Ovim pravilnikom uređuje se kategorizacija sportista, državljana Bosne i Hercegovine, koji imaju stalno prebavilište na teritoriji Kantona Sarajevo, prema stepenu i nivou ostvarivanja javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo.

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/21 (25.2.2021.)

 

Na osnovu člana 25. stav (5) Zakona o sportu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/12 - Prečišćeni tekst), ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI SPORTISTA PREMA OSTVARENIM REZULTATIMA


 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim pravilnikom uređuje se kategorizacija sportista, državljana Bosne i Hercegovine, koji imaju stalno prebavilište na teritoriji Kantona Sarajevo, prema stepenu i nivou ostvarivanja javnog interesa u sportu Kantona Sarajevo.
 

Član 2.
(Osnov za kategorizaciju sportista)

 

(1) Osnov za kategorizaciju sportista je ostvareni sportski rezultat koji je sportista ostvario kao pojedinac ili kao član sportske organizacije ili reprezentacije na zvaničnim međunarodnim sportskim takmičenjima koje organizuje ili koja su u nadležnosti međunarodnog sportskog saveza koji priznaje Međunarodni olimpijski komitet (International Olympic Committee - IOC), Globalna asocijacija međunarodnih sportskih federacija (Global Association of International Sports Federations - GAISF), Međunarodni paraolimpijski komitet (International Paralympic Commitee - IPC) i Međunarodne specijalne olimpijade (Special Olympics Inc. - SOI). Zvanična međunarodna sportska takmičenjima su Olimpijske igre, Paraolimpijske igre, Specijalna olimpijada, Svjetska prvenstva i Evropska prvenstva.

(2) Sportski rezultat koji sportista ostvari na zvaničnom međunarodnom sportskom takmičenju može biti osnov za kategorizaciju sportiste samo pod uslovom da je nastup sportiste na tom takmičenju organizovao ili odobrio matični državni sportsko-strukovni savez.

(3) Osnov za kategorizaciju sportista je i ostvareni sportski rezultat koji je sportista ostvario na zvaničnim nacionalnim takmičenjima u sportskim disciplinama koje su na zvaničnom programu Prvenstva Bosne i Hercegovine u organizaciji matičnog državnog sportsko-strukovnog saveza i Kup-a Bosne i Hercegovine u organizaciji matičnog državnog sportsko-strukovnog saveza.

 

Član 3.
(Kategorije)

 

Na osnovu ostvarenih sportskih rezultata sportisti se razvrstavaju u sljedeće kategorije:

a) Zaslužni sportista

b) Vrhunski sportista međunarodnog razreda

c) Sportista internacionalne klase

d) Sportista nacionalne klase

e) Perspektivni sportista

 

Član 4.
(Zaslužni, vrhunski sportisti međunarodnog razreda, sportisti internacionalne i nacionalne klase i perspektivni sportisti)

 

(1) Uslovi za ostvarivanje kategorizacije sportiste su:

a) Zaslužni sportista:

1. osvojeno I - III mjesto na Olimpijskim igrama;

2. osvojeno I - III mjesto na Svjetskom prvenstvu;

3. osvojeno I - III mjesto na Evropskom prvenstvu;

4. osvojeno I - III mjesto na Paraolimpijskim igrama.

b) Vrhunski sportista međunarodnog razreda:

1. ispunjena "A" norma ili ostvaren plasman za učešće na Olimpijskim igrama;

2. ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Paraolimpijskim igrama;

3. ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Specijalnoj Olimpijadi;

4. ostvaren plasman na Svjetsko prvenstvo.

c) Sportista internacionalne klase:

1. Internacionalna A. klasa:

- postavljen Svjetski rekord, priznat od zvaničnog Svjetskog sportskog saveza;

- postavljen Evropski rekord, priznat od zvaničnog Evropskog sportskog saveza;

- osvojeno I - III mjesto na Mediteranskim igrama, Univerzijadi ili Svjetskom studentskom prvenstvu;

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Evropskom prvenstvu;

- osvojeno I - III mjesta na klupskom Evropskom prvenstvu prvog nivoa 1.

  

2. Internacionalna B. klasa:

- osvojeno I - III mjesto na Balkanskim igrama;

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Mediteranskim igrama;

- osvojeno I - III mjesta na klupskom Evropskom prvenstvu drugog nivoa 2.

d) Perspektivni sportista internacionalne klase:

1. Internacionalna C. klasa:

- osvojeno I - III mjesto na Olimpijskim igrama za mlade;

- osvojeno I - III mjesto na Evropskim olimpijskim igrama za mlade;

- osvojeno I - III mjesto na Svjetskom prvenstvu za predpionire ili pionire ili kadete ili juniore;

- osvojeno I - III mjesto na Evropskom prvenstvu za predpionire ili pionire ili kadete ili juniore;

- postavljen predpionirski ili pionirski ili kadetski ili juniorski Svjetski rekord, priznat od zvaničnog Svjetskog sportskog saveza;

- postavljen predpionirski ili pionirski ili kadetski ili juniorski Evropski rekord, priznat od zvaničnog Evropskog sportskog saveza.

2. Internacionalna D. klasa:

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Olimpijskim igrama za mlade;

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Svjetskom prvenstvu za predpionire ili pionire ili kadete ili juniore;

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na Evropskom prvenstvu za predpionire ili pionire ili kadete ili juniore.

e) Sportista nacionalne klase:

1. Nacionalna A. klasa:

- osvojeno I mjesto na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine;

- osvojeno I mjesto u Kupu Bosne i Hercegovine;

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na klupskom Evropskom prvenstvuprvog nivoa1.

2. Nacionalna B. klasa:

- osvojeno II - III mjesto na državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine;

- osvojeno II - III mjesto u Kupu Bosne i Hercegovine;

- ispunjena norma ili ostvaren plasman za učešće na klupskom Evropskom prvenstvu drugog nivoa2.

f) Perspektivni sportista:

1. da se redovno školuje na teritoriji Kantona Sarajevo i da ima ocjenu "primjeran" iz vladanja;

2. da je član, da trenira i nastupa za organizaciju u sportu koja je udružena u strukovni sportski savez Bosne i Hercegovine.

3. da nastupa u reprezentaciji Bosne i Hercegovine u svojoj kategoriji (predpioniri ili pioniri ili kadeti ili juniori) u prethodnoj i (ili) tekućoj takmičarskoj sezoni.

(2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci "OBR: 12-36-PS/1", "OBR: 12-36-PS/2", "OBR: 12-36-PS/3", "OBR: 12-36-PS/4" i "OBR: 12-36-PS/5).

 

Član 5.
(Starosna kategorija perspektivnih sportista)

 

Starosne kategorije perspektivnih sportista (predpioniri, pioniri, kadeti, juniori) su definisane internim odredbama strukovnih saveza registrovanih na nivou države i strukovnih međunarodnih saveza.
 

Član 6.
(Nagrada za Perspektivne sportiste Internacionalne C. klase)

 

(1) Perspektivni sportista Internacionalne C. klase ostvaruje pravo na novčanu nagradu u vidu mjesečne naknade u trajanju od jedne godine.

(2) Novčana nagrada se isplaćuje u trajanju jedne godine nakon ostvarenog rezultata koji je bio osnov za kategorizaciju.

(3) Odluku o iznosu mjesečne naknade donosi ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu.

 

Član 7.
(Potencijalni reprezentativci)

 

U takmičarskoj sezoni 2020/2021 se, zbog vanrednih uslova izazvanih Covidom-19, predlaže pravdanje izostanaka iz škole za potencijalne reprezentativce u kategorijama predpioniri, pioniri, kadeti i juniori.

Broj opravdanih izostanaka sa nastave mora biti u skladu sa Zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo.

Potvrdu o potencijanom reprezentativcu izdaje državni matični strukovni savez i dostavlja školi.

 

Član 8.
(Usklađivanje Pravilnika)

 

U slučaju da se na nivou države Bosne i Hercegovine ili Federacije Bosne i Hercegovine utvrdi drugačija kategorizacija sportista prema ostvarenim rezultatima, ovaj pravilnik će biti usklađen sa njegovim odredbama.
 

Član 9.
(Prestanak važenja)

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje sa važenjem Pravilnik o kategorizaciji sportista prema ostvarenim rezultatima ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/20).
 

Član 10.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 12-02-4542/21
17. februara 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Samir Avdić, s. r.

 

1 Klupsko evropsko prvenstvo prvog nivoa podrazumijeva takmičenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (Liga šampiona, KUP prvaka i sl.).

2 Klupsko evropsko prvenstvo drugog nivoa podrazumijerva takmićenja u organizaciji odgovarajuće evropske sportske asocijacije (KUP kupova, Liga Evrope, KUP IHF, KUP CEV i sl.).

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.