Deklaracija o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj

Legislativa

Deklaracija o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj

Deklaracija o zaštiti rijeka u Republici Srpskoj

26.02.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 17, 26.2.2021.

Uvažavajući principe o održivom razvoju, koji su usvojeni na Konferenciji iz Rio de Ženeira 1992. godine, te principe Konvencije o biološkoj raznovrsnosti i Aichi ciljeve; Polazeći od toga da je Arhuska konvencija pravni osnov za primjenu elemenata participativne demokratije i da su sve zemlje Zapadnog Balkana usvojile zakone kojima su ova prava postala dio nacionalnih propisa u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja vodnim resursima; Svjesni da su efekti klimatskih promjena evidentni na prostoru Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i cijele regije, kao i da su vode i ekosistemi koji su zavisni o vodama među najvažnijim ali i najosjetljivijim prirodnim resursima; Saglasni da rijeke i njihovi kanjoni i doline predstavljaju značajan prirodni resurs i potencijal za održivi i odgovorni razvoj lokalnih zajednica; Polazeći od naprijed navedenog, Narodna skupština Republike Srpske, na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske i člana 177. stav 2. i člana 178. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 66/20), na Četrnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 17. februara 2021. godine, donijela je sljedeću

 

DEKLARACIJU
O ZAŠTITI RIJEKA U REPUBLICI SRPSKOJ

 

1. Električna energija proizvedena u postrojenjima koja koriste energetski potencijal vodotokova je čista energija. Tako proizvedenom električnom energijom ostvaruju se ciljevi Republike Srpske u oblasti energetike, utvrđeni strateškim dokumentima, te izvršavaju obaveze preuzete međunarodnim ugovorima od strane BiH i Republike Srpske. Imajući u vidu činjenicu da postrojenja koja koriste energetski potencijal vodotokova radi proizvodnje električne energije, to pretežno rade na osnovu ugovora o koncesiji, Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da najkasnije u narednih šest mjeseci izvrše analizu svih zaključenih ugovora o dodjeli koncesija za izgradnju i korišćenje hidroelektrana u periodu od 2005. do 2020. godine.

2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da obustavi razmatranje zahtjeva za dodjelu koncesija za izgradnju i korišćenje malih hidroelektrana, dok se ne realizuje aktivnost iz tačke 1. ove deklaracije.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da u postupku donošenja nove regulative o obnovljivim izvorima energije maksimalno ograniči davanje javnih podsticaja za proizvodnju električne energije u malim hidroelektranama, te da podstiče proizvodnju električne energije u postrojenjima koja koriste druge vidove obnovljivih izvora energije.

4. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske da započne ili ubrza proces primjene standarda Evropske unije, posebno onih koji su propisani Direktivom o staništima, Direktivom o pticama, Okvirnom direktivom o vodama.

5. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske da proširi postojeća i uspostavi nova zaštićena područja, uključujući i područja vodnih tijela namijenjenih za zaštitu prirodnih vrsta i osjetljivih staništa, te da poveća mrežu zaštićenih područja i ekoloških koridora i time približi Republiku Srpsku evropskoj mreži “NATURA 2000” i Emerald mreži.

6. Narodna skupština Republike Srpske zahtijeva od Vlade Republike Srpske da usvoji, primjeni i obezbijedi mehanizme izvršenja propisa o ekološki prihvatljivom protoku rijeka, sa metodologijom određivanja ovog protoka baziranoj na naučnoj osnovi, da ustanovi sistem automatskog praćenja stanja vodotoka i da obezbijedi da podaci praćenja budu dostupni u realnom vremenu kao preduslov adekvatnijem inspekcijskom i građanskom nadzoru.

7. Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva od Vlade Republike Srpske da podrži sve aktivnosti kojima se njeguje i podstiče pozitivan odnos prema rijekama i okolnim ekosistemima, a s ciljem sveobuhvatnog razvoja Republike Srpske.

8. Ova deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-158/21 
17. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik

Narodne skupštine,  

Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

deklaracija

zaštita rijeka

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.