Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila

04.03.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila

pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju službenih vozila

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 9/21 (4.3.2021.)

 

Na osnovu člana 16. stav (1) alineja 1. Statuta Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo (br. 05/1-3306/08 od 22.05.2008. godine, 05/1-0224/12 od 08.02.2012. godine, 05/1-0542/12 od 21.03.2012. godine i 05/1-0867/16 od 27.06.2016. godine), Upravni odbor na 11. redovnoj sjednici, održanoj dana 24.02.2021. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o korištenju službenih vozila, broj 09/1-2762-UO/17 od 07.12.2017. godine, u članu 3. stav (6) riječi "Sektor za opšte i zajedničke poslove" zamjenjuju se riječima "Sektor za opće, zajedničke i pravne poslove".
 

Član 2.
 

U članu 5. u stavu (3) riječi "Šef Odjeljenja za opšte poslove ili Rukovodilac Sektora za opšte i zajedničke poslove" zamjenjuju se riječima "Šef Odjeljenja za opće i zajedničke poslove ili Rukovodilac Sektora za opće, zajedničke i pravne poslove" .
 

Član 3.
 

U članu 6. iza stava (5) dodaju se stavovi (6) i (7) i glase:

(6) Vozač ili radnik koji upravlja službenim vozilom obavezan je da za svaku vožnju službenih vozila popuni i potpiše evidenciju o svakoj vožnji sa podacima o datumu vožnje, vremenu početka vožnje, vremenu završetka vožnje, svrhu korištenja službenog vozila i broj pređenih kilometara za istu.

(7) Evidencija iz stava (6) ovog člana će se nalaziti kod šefa Odjeljenja za opće i zajedničke poslove. Vozač ili radnik koji upravlja službenim vozilom će prilikom preuzimanja ključa za službeno vozilo popuniti dio evidencije te nakon okončanja vožnje isti je dužan da prilikom povrata ključa službenog vozila popuni ostatak Evidencije za tu vožnju.
 

Član 4.
U članu 8. u stavu (3) riječi "šef Odjeljenja za opšte poslove dostavlja šefu Odjela za nabavke" zamjenjuju se riječima "šef Odjeljenja za opće i zajedničke poslove dostavlja šefu Jedinice za nabavke".
 

Član 5.
 

U članu 8. u stavu (5) riječi "šef Odjeljenja za opšte poslove" i "šefu Odjela za nabavke" zamjenjuju se riječima "šef Odjeljenja za opće i zajedničke poslove" i "šefu Jedinice za nabavke".
 

Član 6.
 

U članu 8. u stavu (6) riječi "šefa Odjeljenja za opšte poslove" zamjenjuju se riječima "šefa Odjeljenja za opće i zajedničke poslove".
 

Član 7.
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i isti će biti objavljen u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i web stranici Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo.
 

 

Broj 09/1-0509-1-UO/21
24. februara 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Emin Olovčić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.