Odluka o utvrđivanju stope i plaćanju naknade za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu

23.03.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o utvrđivanju stope i plaćanju naknade za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu

Ovom odlukom utvrđuju se stopa za izračunavanje visine naknade i godišnja naknada za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu, koju Agenciji za osiguranje Republike Srpske plaćaju društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj i društva za osiguranje sa sjedištem u Federaciji BiH, a koja djelatnost osiguranja u Republici Srpskoj obavljaju putem filijala

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 23, 23.3.2021.

 

Na osnovu člana 7. stav 2. alineja 7, člana 9. stav 1. alineja 5, člana 21. stav 1. alineja 2. i člana 27. stav 3. Zako- na o društvima za osiguranje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 i 58/19), člana 18. tačka 6. Statuta Agencije za osiguranje Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 2/15, 76/16 i 89/19) i člana 6. tarifa 4. tarifni stav 01 i člana 7. st. 1. i 2. Odluke o tarifama i naknadama Agencije za osiguranje Re- publike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 56/10), Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske, na sjednici od 15. marta 2021. godine, d o n i o j e 

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU STOPE I PLAĆANJU NAKNADE ZA NADZOR NAD POSLOVANJEM AGENCIJI ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2021. GODINU

 

I

1) Ovom odlukom utvrđuju se stopa za izračunavanje visine naknade i godišnja naknada za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu, koju Agenciji za osiguranje Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) plaćaju društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj i društva za osiguranje sa sjedištem u Federaciji BiH, a koja djelatnost osiguranja u Republici Srpskoj obavljaju putem filijala (u daljem tekstu: društva za osiguranje).

2) Stopa za izračunavanje visine naknade iznosi 1,05%.

 

II

1) Osnovica za određivanje godišnje naknade za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu jeste fakturisana premija ostvarena u Republici Srpskoj društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj i društava za osiguranje sa sjedištem u Federaciji BiH u 2020. godini.

2) Godišnja naknada za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu obračunata po stopi iz tačke I. stav 2. na osnovicu iz stava 1. ove tačke iznosi 2.502.096,90 KM.

 

III

U naknadi za nadzor nad poslovanjem za 2021. godinu iz tačke II. stav 2. ove odluke sadržana je i akontativna naknada za nadzor nad poslovanjem, utvrđena za period januar - mart 2021. godine u iznosu od 628.083,15 KM.

 

IV

Pojedinačne obaveze društava za osiguranje iz tačke I. ove odluke po osnovu naknade za nadzor nad poslovanjem i način uplate naknade utvrđuje direktor Agencije rješenjem.

 

V

Ova odluka primjenjuje se od 1. aprila 2021. godine, a objavit će se u “Službenom glasniku Republike Srpske”

 

 

Broj: UO-3/21

15. marta 2021. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Goran Račić, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.