Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve

16.04.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 34, 16.4.2021.

 

Na osnovu člana 7. tačka b) i člana 36. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na Šestoj sjednici, od 1.4.2021. godine, donosi

 

ODLUKU
O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU I ODRŽAVANjU OBAVEZNIH REZERVI I UTVRĐIVANjU NAKNADE NA IZNOS REZERVE

 

Član 1.
U Odluci o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/16, 48/16, 27/19 i 4/20) član 7. mijenja se i glasi:
“Član 7. Centralna banka na računu rezervi banke u obračunskom periodu:
a) na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti, KM – ne obračunava naknadu;
b) na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti sa valutnom klauzulom – obračunava naknadu po stopi koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate) umanjenu za 10 baznih poena;
c) na sredstva iznad obavezne rezerve – obračunava naknadu po stopi koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate).”.

Član 2.
Ova odluka stupa na snagu 1.6.2021. godine i objavljuje se u službenim glasilima Bosne i Hercegovine.

 

Broj: UV-122-01-1-946-3/21

1. aprila 2021. godine Sarajevo

 

Predsjedavajući Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,

Dr Senad Softić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.