Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra posrednika

26.04.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra posrednika

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja Registra posrednika u prometu nepokretnosti

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 37, 26.04.2021.

 

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o posredovanju u pro- metu nepokretnosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 99/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar trgovine i turizma, 12. aprila 2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENjA REGISTRA POSREDNIKA

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja Registra posrednika u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar posrednika).

Član 2.
(1) U Registar posrednika upisuju se podaci o privrednim društvima i preduzetnicima kojima je izdano rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nepokretnosti.
(2) Registar posrednika vodi Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) u pisanoj i elektronskoj formi i objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Član 3.
(1) Registar posrednika sadrži sljedeće podatke:
1) registarski broj i datum upisa u Registar,
2) broj i datum rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti posredovanja,
3) poslovno ime privrednog društva, odnosno preduzetnika, adresu sjedišta, odnosno adresu poslovne jedinice ili izdvojene jedinice ako se djelatnost posredovanja obavlja van sjedišta i jedinstveni identifikacioni broj (JIB), odnosno matični broj,
4) podatke o zaposlenom fizičkom licu sa zvanjem agenta posredovanja koje obavlja djelatnost posredovanja (ime, očevo ime, prezime, broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti),
5) podatke o izrečenim zaštitnim mjerama u skladu sa članom 39. stav 4. i članom 40. stav 4. Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti (u daljem tekstu: Zakon),
6) broj i datum rješenja o brisanju posrednika iz Registra posrednika.
Oblik i sadržaj obrasca Registra nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 4.
(1) Promjena podataka u Registru posrednika vrši se na osnovu podataka dobijenih od posrednika, podataka iz službenih evidencija nadležnih organa, kao i podataka utvrđenih u postupku nadzora koji se sprovodi u skladu sa Zakonom.
(2) Brisanje iz Registra posrednika vrši se na osnovu rješenja ministra o brisanju posrednika iz Registra.

Član 5.
(1) Na zahtjev zainteresovanog lica, Ministarstvo izdaje izvod iz Registra posrednika (u daljem tekstu: Izvod), koji sadrži:
1) naziv izdavaoca Izvoda,
2) propis na osnovu kojeg se izdaje Izvod,
3) broj i datum Izvoda,
4) broj i datum rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti posredovanja,
5) poslovno ime privrednog društva, odnosno preduzetnika, adresu sjedišta, odnosno adresu poslovne jedini- ce ili izdvojene jedinice ako se djelatnost posredovanja obavlja van sjedišta i jedinstveni identifikacioni broj (JIB), odnosno matični broj,
6) podatke o zaposlenom fizičkom licu sa zvanjem agenta posredovanja, ime, očevo ime, prezime, broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nepokretnosti,
7) podatke o izrečenim zaštitnim mjerama u skladu sa članom 39. stav 4. i članom 40. stav 4. Zakona,
8) potpis ovlašćenog lica i pečat.
(2) Oblik i sadržaj obrasca Izvoda iz Registra nalazi se u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 14-06-020-1117/21

12. aprila 2021. godine

Banjaluka


Ministar, Suzana Gašić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.