Zakon o izmjenama Zakona o plaćama zaposlenih u MUP-u RS

27.05.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Zakon o izmjenama Zakona o plaćama zaposlenih u MUP-u RS

Zakon o izmjenama Zakona o plaćama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 49, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana SO. Slav 1. tačka 4. Ustava Republike Sipske (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 28/94), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH I MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

 

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o plaćama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Devetnaestoj posebnoj sjednici, održanoj 25. maja 2021. godine, a Vijeće naroda 27. maja 2021. godine konstatiralo da usvojenim Zakonom o izmjenama Zakona o plaćama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01 -020-1845/21 

27. maja 2021. godine            

Banjaluka        

 

Predsjednik Republike,

Željka   Cvijanović. s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O PLAĆAMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

U Zakonu o plaćama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 66/18,3619 i 105/19) član 10. mijenja se i glasi: "Koeficijenti za obračun osnovne plaće iz člana 5. stav 2. ovog zakona za policijske službenike, u ovisnosti o poslovima i zadacima koje obavljaju, iznose:VSS 33.60

I. platna grupa

I. direktor policije VSS 33.60

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
zakon.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.