Odluka o izmjenama Odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe

Legislativa

Odluka o izmjenama Odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe

Odluka o izmjenama Odluke o planovima oporavka banke i bankarske grupe

18.06.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 48/21 (18.6.2021.)

 

Na osnovu čl. 132., 133., 135. i 136. Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/17), čl. 5. stav (1) tačka h) i 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka d) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 03/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.06.2021. godine donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O PLANOVIMA OPORAVKA BANKE I BANKARSKE GRUPE


 

Član 1.
 

(1) U Odluci o planovima oporavka banke i bankarske grupe ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/17), u članu 16. stav (2) riječi: "500 miliona KM" zamjenjuju se riječima: "dvije milijarde KM".

(2) U stavu (3) riječi: "500 miliona KM" zamjenjuju se riječima: "dvije milijarde KM".
 

Član 2.
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

 

Broj U.O.-62-03/21
11. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. Ljerka Marić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

banke

bankarske grupe

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.