Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika iz oblasti zakonske metrologije

08.06.2021. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika iz oblasti zakonske metrologije

Pravilnik o prestanku primjene Pravilnika iz oblasti zakonske metrologije

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 52, 08,.06.2021.

 

Na osnovu člana 63. stav 2. i člana 82. stav 3. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), direktor Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju, uz saglasnost ministra privrede i preduzetništva, donosi

 

PRAVILNIK

O PRESTANKU PRIMJENE PRAVILNIKA IZ OBLASTI ZAKONSKE METROLOGIJE

Član 1.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaju da se primjenjuju pravilnici koji su u oblasti zakonske metrologije bili u primjeni na osnovu člana 12. Ustavnog zakona za provođenje Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 21/92):

1) Pravilnik o uvjetima za osnivanje laboratorija za pregled auto-cisterni, vagon-cisterni i prenosivih cisterni (“Službeni list SFRJ”, br. 52/86 i 60/86),

2) Pravilnik o uvjetima za osnivanje laboratorija za pregled medicinskih električnih termometara za kontinuirano mjerenje temperature ljudskog tijela (“Službeni list SFRJ”, broj 20/90),

3) Pravilnik o uvjetima za osnivanje laboratorija za pregled medicinskih električnih termometara za mjerenje maksimalne temperature ljudskog tijela (“Službeni list SFRJ”, broj 20/90),

4) Pravilnik o uvjetima za osnivanje laboratorija za pregled satova za parkiranje vozila (“Službeni list SFRJ”, broj 10/87),

5) Pravilnik o uvjetima za osnivanje laboratorija za pregled butirometara za mlijeko, sir i pavlaku (“Službeni list SFRJ”, broj 7/86),

6) Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled uklopnih satova (“Službeni list SFRJ”, broj 3/85),

7) Pravilnik o uvjetima za obrazovanje laboratorija za pregled davača tarifnih impulsa i uklopnih satova (“Službeni list SFRJ”, broj 66/84),

8) Pravilnik o metrološkim uvjetima za medicinske električne termometre za kontinuirano mjerenje temperature ljudskog tijela (“Službeni list SFRJ”, broj 18/90),

9) Pravilnik o metrološkim uvjetima za medicinske električne termometre za mjerenje maksimalne temperature ljudskog tijela (“Službeni list SFRJ”, broj 18/90),

10) Pravilnik o metrološkim uvjetima za auto-cisteme, va- gon-cisteme i prenosive cisterne (“Službeni list SFRJ”, broj 51/86),

11) Pravilnik o metrološkim uvjetima za satove za parkiranje vozila (“Službeni list SFRJ”, broj 5/85),

12) Pravilnik o metrološkim uvjetima za uklopne satove (“Službeni list SFRJ”, broj 3/85),

13) Pravilnik o metrološkim uvjetima za mehaničke se- kundomjere (“Službeni list SFRJ”, broj 3/85),

14)Pravilnik o metrološkim uvjetima za butirometre (“Službeni list SFRJ”, broj 3/85),

15) Pravilnik o metrološkim uvjetima za davače tarifnih impulsa i uklopne satove koji se koriste u telefonskom i telegrafskom saobraćaju za postavljanje tarife (“Službeni list SFRJ”, br. 66/84 i 86/87),

16) Pravilnik o metrološkim uvjetima za instrumente za mjerenje otpornosti petlje (“Službeni list SFRJ”, broj 31/84),

17) Pravilnik o metrološkim uvjetima za elektronske se- kundomjere (“Službeni list SFRJ”, br. 29/83 i 31/83).

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 18/1.00/393-213/21

20. maja 2021. godine            

Banjaluka        

 

V.d. direktora,

Simo Babić, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.