Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja letilišta

27.08.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja letilišta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja letilišta

 

Službeni glasnik BiH broj 54/21 (27.8.2021.)

 

Na osnovu člana 16. i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17), te člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA LETILIŠTA


 

Član 1.

(1) U Pravilniku o uvjetima i načinu korištenja letilišta ("Službeni glasnik BiH", br. 24/07, 82/10 i 21/14) u članu 2. stav (2) iza riječi "Posebno letilište" briše se riječ: "teren".

(2) U članu 2. stav (3) mijenja se i glasi:

"Teren - određen prostor na zemlji koji zadovoljava uvjete za povremeno obavljanje zrakoplovnih aktivnosti paraglajderima, padobranima, zmajevima bez motora i balonima;"
 

Član 2.
 

U članu 3. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:

"c) Posebna letilišta - na kojima se provodi letenje letilica posebne kategorije i ultralakih letilica."
 

Član 3.
 

(1) U članu 6. stav (13) mijenja se i glasi:

"(13) Fizičke karakteristike površina na posebnom letilištu utvrđuju se za svako letilište pojedinačno, ovisno od tipa letilice i vrstе aktivnosti kojа će se provoditi."

U članu 6. nakon stava (13) dodaje se stav (14) koji glasi:

"(14) Da bi korisnik mogao koristiti teren potrebno je da dostavi u BHDCA Izjavu o usklađenosti korisnika sa segmentima osiguravanja sigurnosti na terenu."

U članu 6. nakon stava (14) dodaje se stav (15) koji glasi:

"(15) Obrazac Izjave o usklađenosti izrađuje BHDCA i isti objavljuje na zvaničnoj web stranici BHDCA putem koje ga korisnici mogu preuzimati."
 

Član 4.
 

U članu 21. stav (1) iza riječi "Letilišta" briše se riječ "tereni".
 

Član 5.
 

U članu 25. dodaje se stav (3) koji glasi:

"(3) Sve izdate Potvrde za korištenje terena, Specifikacije uvjeta i Odobrenje Priručnika za korištenje terena ostaju na snazi do isteka istih."
 

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Broj 1-3-02-2-486-1/21
17. augusta 2021. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.