Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje

Legislativa

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje

08.09.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 71/21 (8.9.2021.)

 

Na osnovu člana 14. stav (1) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 279. sjednici, održanoj 02.09.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZGRADNJU BRZE CESTE LAŠVA - NEVIĆ POLJE


 

I.

Utvrđuje se da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević polje u dužini od 24,385 km od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Izgradnja brze cesta Lašva - Nević Polje podijeljena je na 5 LOT-ova.

LOT 1 - Lašva - Kaonik

LOT 2 - Kaonik - Selište

LOT 3 - Selište - Vitez (petlja "Vitez - ulaz u poslovnu zonu")

LOT 4 - Poslovna zona Vitez (petlja "Vitez - ulaz u poslovnu zonu" - petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone")

LOT 5 - petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone" - petlja Nević polje.

 

II.
 

Utvrđuje se da je JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar Implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje, LOT-ova: 1, 2, 3 i 5.

Utvrđuje se da je JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo Implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje, LOT-a 4 - Poslovna zona Vitez (petlja "Vitez - ulaz u poslovnu zonu" - petlja "Vitez - izlaz iz poslovne zone") prema noveliranom Elaboratu eksproprijacije.

 

III.
 

Sredstva za realizaciju izgradnje brze ceste Lašva - Nević polje, LOT-a 4 i LOT-a 5 osigurala je Vlada Federacije BiH iz Budžeta Federacije, Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/19); Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/20) i Odlukom o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/21). Sredstva za realizaciju izgradnje brze ceste Lašva - Nević polje, LOT 1, 2 i 3 će se osigurati kroz planove poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i drugih izvora.
 

IV.
 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (za: LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 5) i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (za: LOT 4), svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.
 

V.
 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/20).
 

VI.
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

V. broj 1370/2021
02. septembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

brza cesta

Lašva - Nević polje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.