Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredi

13.10.2021. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
poljoprivreda

Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredi

 

Službene novine Federacije BiH broj 82/21 (13.10.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI 

Proglašava se Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivredi, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 26.05.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 29.07.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-388-01/21
20. septembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

 


Član 1.
U Zakonu o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13), član 5. mijenja se i glasi:
"Član 5.
Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine
(1) Poljoprivredna politika provodi se prema Strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: poljoprivredna strategija) kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.
(2) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo poljoprivrede) koordinira i vodi proces izrade poljoprivredne strategije uvažavajući principe izrade strateških dokumenata u Federaciji koji su propisani Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17) i Uredbom o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/19 i 2/21).
(3) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: federalni ministar poljoprivrede) imenuje ekspertnu komisiju za praćenje i usmjeravanje izrade poljoprivredne strategije koja će primjenom otvorenog metoda koordinacije, osigurati proces konsultacija i usaglašavanja sa nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije i kantona u procesu donošenja poljoprivredne strategije.
(4) Poljoprivrednu strategiju donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) na prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) za period od najviše sedam godina."


Član 2.
U članu 25. stav (1), članu 29. stav (1) i članu 33. stav (3) riječi: "Zakon o novčanoj podršci u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH" broj 28/04), zamjenjuju se riječima u odgovarajućem padežu: "Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19) (u daljem tekstu: Zakon o novčanim podrškama).


Član 3.
U članu 27. u stavu (3) broj: "1/98" zamjenjuje se brojem: "52/09".


Član 4.
U članu 54. u stavu (2) broj: "69/05" zamjenjuje se brojem: "73/14".


Član 5.
Član 57. briše se.


Član 6.
U članu 58. u stavu (3) iza riječi "mjerama", riječ "ne" briše se.


Član 7.
Član 59. briše se.


Član 8.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.