sudovi

Legislativa

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine

22.10.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 85/21 (22.10.2021.)

 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 15.10.2020. godine i na sjednici Doma naroda od 30.09.2021. godine.
 

Broj 01-02-1-446-01/21
18. oktobra 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.


 

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.
U Zakonu o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13 i 52/14) u članu 22. stav 10. mijenja se i glasi:
"Općinski sudovi u Kantonu 10 su:
1) Općinski sud u Livnu za područje općina: Livno, Glamoč, Drvar i Bosansko Grahovo. Općinski sud Livno ima odjeljenje izvan sjedišta Suda u Drvaru, za područje općina Drvar i Bosansko Grahovo.
2) Općinski sud u Tomislavgradu za područje općina Tomislavgrad i Kupres.
U stavu 11. iza riječi "Travniku" umjesto slova "i" stavlja se zarez, a iza riječi "Konjicu" dodaju se riječi: "i općinski sud u Tomislavgradu"."


Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.