Odluka o usvajanju Programa o izmjeni Programa subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga

06.01.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Odmori u Sarajevu

Usvaja se Program o izmjeni Programa subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga smještaja putem e-koda Odmori u Sarajevu

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 1/22 (6.1.2022.)

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 149. vanrednoj sjednici održanoj 24.12.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA O IZMJENI PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA PUTEM E-KODA "ODMORI U SARAJEVU"


 

I
 

Usvaja se Program o izmjeni Programa subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga smještaja putem e-koda "Odmori u Sarajevu", koji je sastavni dio ove odluke.
 

II
 

Za provođenje Programa iz tačke I ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.
 

III
 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-47515-1/21
24. decembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r. 

PROGRAM
O IZMJENI PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA TURISTIČKO - UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA PUTEM E-KODA "ODMORI U SARAJEVU"

 


I
U Programu subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga smještaja putem e-koda "Odmori u Sarajevu" broj 02-04-24271-29.1/21 od 10.06.2021. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/21) u tački VII. Period realizacije Programa, datum "30.12.2021. godine" mijenja se i glasi "31.03.2022. godine".
 

U ostalom dijelu teksta Program subvencioniranja turističko - ugostiteljskih usluga smještaja putem e-koda "Odmori u Sarajevu" ostaje neizmijenjen.


II
Program o izmjeni Programa subvencioniranja turističko - ugostiteljskih usluga smještaja putem e-koda "Odmori u Sarajevu" stupa na snagu danom donošenja.
 

 

Broj 02-04-47515-1.1/21
24. decembra 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.