plaća

Legislativa

Odluka o najnižoj plaći u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Najniža plaća u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrđu- je se u visini od 590,00 konvertibilnih maraka u neto iznosu.

11.01.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1, 11.01.2022.

 

Na osnovu člana 127. stav 2. Zakona o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 1/16, 66/18 i 91/20 - Odluka Ustavnog suda Republike Srpske) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 152. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O NAJNIŽOJ PLAĆI U REPUBLICI SRPSKOJ ZA 2022. GODINU

 

I.

Najniža plaća u Republici Srpskoj za 2022. godinu utvrđuje se u visini od 590,00 konvertibilnih maraka u neto iznosu.

II.

Ova odluka objavljuje se u “Službenom glasniku Repu- blike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

 

 

Broj: 04/1-012-2-4061/21

30. decembra 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

plaća

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.