predstečajni postupak

Legislativa

Pravilnik o izgledu obrasca za prijavu potraživanja u predstečajnom postupku

Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu potraživanja i obrasca za glasanje o prihvatanju prijedloga finansijskog i operativnog restrukturiranja s izjavom o smanjenju potraživanja u predstečajnom postupku

14.01.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 4/22 (14.1.2022.)

 

Na osnovu člana 40. st. (2) i (5), člana 48. stav (3) i člana 49. stav (14) a vezano za član 297. stav (1) tač. b) i c) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/21), federalni ministar pravde donosi

 

PRAVILNIK

O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVU POTRAŽIVANJA I OBRASCA ZA GLASANJE O PRIHVATANJU PRIJEDLOGA FINANSIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA S IZJAVOM O SMANJENJU POTRAŽIVANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU


 

Član 1. (Predmet Pravilnika)
 

Ovim pravilnikom propisuju se izgled i sadržaj obrasca za prijavu potraživanja i obrasca za glasanje o prihvatanju prijedloga finansijskog i operativnog restrukturiranja s izjavom o smanjenju potraživanja u predstečajnom postupku.
 

Član 2. (Izgled i sadržaj obrasca)
 

Izgled i sadržaj obrasca za prijavu potraživanja i obrasca za glasanje o prihvatanju prijedloga finansijskog i operativnog restrukturiranja s izjavom o smanjenju potraživanja u predstečajnom postupku, nalaze se u prilogu ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.
 

Član 3. (Obrazac za glasanje povjerilaca)

(1) Povjerioci glasaju pismenim putem na obrascu za glasanje o prihvatanju prijedloga finansijskog i operativnog restrukturiranja s izjavom o smanjenju potraživanja u predstečajnom postupku.

(2) Ako je povjerilac pravna osoba, uz obrazac se dostavlja dokaz da je obrazac potpisala ovlaštena osoba, u skladu sa Zakonom.

 

Član 4. (Objavljivanje obrazaca)
 

Obrasci iz člana 2. ovog pravilnika objavljuju se na internet stranici, oglasnoj i elektronskoj tabli suda, te internet stranici Finansijsko-informatičke agencije FIA-e.
 

Član 5. (Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-2-2504/21
24. decembra 2021. godine


Ministar
Mato Jozić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.