Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama u FBiH

29.04.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
cestarina

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH broj 33/22 (29.4.2022.)

Na osnovu člana 110. stav (1) alineja 13. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10 - Isp. i 66/13), federalni ministar prometa i komunikacija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SISTEMU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA, BRZIM CESTAMA I OBJEKTIMA S NAPLATOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


 

Član 1.

 

"U Pravilniku o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/15, 47/16, 8/18, 6/20 i 94/20) u članu 8. stav (1) tačka a), podtač. "3) i 4)" brišu se".
 

Član 2.

 

Obavezuje se federalni ministar prometa i komunikacija da utvrdi prečišćeni tekst Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine u roku od šest mjeseci od dana objave ovog pravilnika u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Član 3.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 08-45-347-3/22
Aprila 2022. godine
Mostar


Ministar
Denis Lasić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.