Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo

09.05.2022. 09:00 / Izvor: Akta.ba
takse

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad Sarajevo

Općinsko vijeće

 

Na osnovu člana 6. Zakona o komunalnim taksama („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 8/22), člana 13. stav (2) Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), člana 25. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 20/13) i člana 110. Poslovnika Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 19/21 i 15/22), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI KOMUNALNIH TAKSI OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO

 

Član 1.

U Odluci o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo11 broj: 15/22) (u daljem tekstu: Odluka), u članu 6. riječi: „ - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/20)“ se brišu.

Član 2.

U članu 7. Tarifni broj 1. Odluke mijenja se i glasi:

Član 7.

Tarifni broj 1.

(1)  Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određeno fizičko lice obavlja djelatnost, plaća se godišnja taksa u iznosu kako slijedi:

 

FIZIČKA LICA

KATEGORIJE

POSLOVNO

IZDVOJENA

ULICA

SJEDIŠTE

POSLOVNA JEDINICA

„А“ kategorija

200,00 KM

100,00 KM

„В“ kategorija

180,00 KM

90,00 KM

„С“ kategorija

160,00 KM

80,00 KM

,,D“ kategorija

130,00 KM

60,00 KM

„Е“ kategorija

100,00 KM

40,00 KM

 

(1) Za svaku istaknutu firmu, oznaku, obilježje ili natpis na poslovnim i drugim prostorijama, objektima i mjestima, kojim se označava da određeno pravno lice obavlja djelatnost, plaća se godišnja taksa. Razvrstavanje pravnih lica vrši se u skladu sa važećim propisima iz oblasti računovodstva i revizije. Ukoliko pravno lice ima sjedište na području Općine Stari Grad Sarajevo, razrez se vrši u skladu sa sljedećom tarifom:

 

VRSTE PRAVNIH LICA

KATEGORIJE ULICA

A

в

c

D

E

MIKRO

300,00 KM

250,00 KM

200,00 KM

150,00 KM

100,00 KM

MALO

500,00 KM

400,00 KM

300,00 KM

200,00 KM

150,00 KM

SREDNJE

1.000,00 KM

900,00 KM

800,00 KM

600,00 KM

400,00 KM

VELIKO

2.000,00 KM

1.500,00 KM

1.000,00 KM

800,00 KM

600,00 KM

 

(3) Pravnim licima (mikro i malo) koja na području Općine Stari Grad Sarajevo imaju jednu ili više poslovnih jedinica, taksa se razrezuje za svaku poslovnu jedinicu u iznosu od 30% od iznosa utvrđenog u stavu (2) Tarifnog broja 1.

(4) Pravnim licima (srednje i veliko) koja na području Općine Stari Grad Sarajevo imaju do 5 poslovnih jedinica, taksa se razrezuje za svaku poslovnu jedinicu u iznosu od 30% od iznosa utvrđenog u stavu (2) Tarifnog broja 1.

(5) Pravnim licima (srednje i veliko) koja na području Općine Stari Grad Sarajevo imaju više od 5 poslovnih jedinica, taksa se razrezuje za svaku poslovnu jedinicu u iznosu od 10% od iznosa utvrđenog u stavu (2) Tarifnog broja 1.

Član 3.

U članu 7. Tarifni broj 2. stav (1) tačka b) Odluke, riječi „aparate koji donose novac ... 2.000,00 KM“ zamjenjuju se riječima „aparate koji donose novac  3.000,00 KM“.

Član 4.

U članu 7. Tarifni broj 7. Odluke, riječi ,,u iznosu od 500,00 KM“ zamjenjuju se riječima ,,u iznosu od 2.000,00 KM".

Član 5.

(1) U članu 8. stav (1) tačka j) Odluke, iza riječi „prijevoza41 dodaju se riječi ,,i usluge javnog prijevoza stvari".

(2) U članu 8. stav (1) tačke i), j), k), 1) i m) Odluke, iza riječi „ро Tarifnom broju l.“ i „ро Tarifnom broju 1. „Е“ kategorije" dodaju se riječi „iz člana 7. stav (1) Odluke".

Član 6.

U ostalim dijelovima Odluka o visini komunalnih taksi Općine Stari Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo44, broj: 15/22) ostaje nepromijenjena.   

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Stari Grad Sarajevo, a naknadno će biti objavljena u „Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj: 02-45-298/22

april 2022. godine

Sarajevo

 

PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA

STARI GRAD SARAJEVO

dr.sc. Mirza Batalović, dipl.el.ing.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
odluka.pdf
PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.