Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate i raspodjele javnih prihoda u FBiH

20.07.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
prihodi

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda

Službene novine Federacije BiH broj 57/22 (20.7.2022.)  

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 - isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22 i 34/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 13. Gračanica, naziv banke "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "338-620-2226941-185" zamjenjuje se brojem "140-102-0310000-732".

Pod rednim brojem 21. Živinice, naziv banke "Sberbank BH d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo".

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zapadnohercegovački kanton, naziv banke: "Addiko Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa "306-003-0000648-268" zamjenjuje se brojem "140-102-1110000-375".

3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-02-2-4155/20-8
Jula 2022. godine
Sarajevo


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.