Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

20.07.2022. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Službene novine Federacije BiH broj 57/22 (20.7.2022.)  

Na osnovu člana 31. stav (1), člana 36. stav (2) i člana 48. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija-federalni ministar financija, donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK


 

Član 1.

 

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/21, 77/21 i 20/22) u članu 10. stav (1) iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:

"e) Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/22)."
 

Član 2.

 

U članu 53. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
  

"(5) Iznosi iz stava (1) ovog člana umanjuju se za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2022. godine."
 

Član 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 05-02-2-4431/21-4
Jula 2022. godine


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.