Izmjene Odluke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka BiH

16.12.2022. 15:05 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
tarifa

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka BiH

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 125, 16.12.2022.

 

Na osnovu člana 7. st. b. i f. i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 15.sjednici,od 28.11.2022.godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU TARIFE NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 10/21 i 53/22) u Tarifi naknada, tarifnom broju 1 - Poslovi s deponentima, tarifni stav usluge 1.2.2.2. mijenja se i glasi:  

 

1.2.2.2.

Vođenje de-
ozitnih KM
računa, iznad
limita

0,01% na godišnjem nivou na iznos depozita iznad limita

osnovicu predstavlja dnevno stanje
KM sredstava na
knjigovodstvsnim računima deponenta - iznos iznad limita

 

Član 2.

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana obja- vljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

(2) Ova odluka objaviće se u “Službenom glasniku Re- publike Srpske”, “Službenim novinama Federacije BiH” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

  

 

Predsjedavajući Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,
Dr Senad Softić, s.r.
 

 

Broj: UV-122-01-1-2029-14/22

28. novembra 2022. godine Sarajevo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.