Odluka o izmjenama opštih uslova za isporuku električne energije

21.12.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
električna energija

Odluka o izmjenama opštih uslova za isporuku električne energije

Službene novine Federacije BiH broj 101, 21.12.2022.

 

Na osnovu člana 21. stav (1) tačka 11), člana 22. tačka 11) i člana 62. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), člana 10., člana 11. stav (1) i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14 i 91/15) i člana 32. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/14, 31/16 i 84/19), Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na XXIII redovnoj sjednici održanoj 13.12.2022. godine, usvojila 

 

ODLUKU 

O IZMJENAMA OPŠTIH USLOVA ZA ISPORUKU ELEKTRIČNE ENERGIJE 


 

Član 1. 

 

U Opštim uslovima za isporuku električne energije ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/14, 7/18 i 84/19), u članu 4. riječi "Pravilnika za izdavanje dozvola ("Službene novine Federacije BiH", brој 43/14)" zamjenjuju se riječima "Pravilnika za izdavanje dozvola ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/17, 39/20 i 82/21)". 
 

Član 2. 

 

U članu 16. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1) ODS je u obavljanju svoje djelatnosti obavezan usklađivati kvalitet isporučene električne energije sa BAS EN 50160 za javne distributivne sisteme, odnosno sa BAS i IEC standardima koji tretiraju ovu oblast.". 

 

Član 3. 

 

Zadužuje se Sektor za pravne poslove da u roku od 60 dana od dana donošenja ove odluke izradi Prečišćeni tekst Opštih uslova za isporuku električne energije. 
 

Član 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 06-02-1-1554-5/22
13. decembra 2022. godine
Mostar 


V.d. predsjednika FERK-a
Mile Srdanović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.