Pravilnik o dopuni Pravilnika za kontrolu ispravnosti aparata za gašenje početnih požara

23.12.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
pp aparati

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara

Službene novine Federacije BiH, broj 102, 23.12.2022.

 

Na osnovu člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije donosi 

 

PRAVILNIK 

O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU KONTROLU ISPRAVNOSTI, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE APARATA, KAO I SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA LIČNO (NEPOSREDNO) OBAVLJAJU POSLOVE ISPITIVANJA, SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA 


 

Član 1. 
 

U Pravilniku o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara ("Službene novine Federacije BiH" broj 4/22), u članu 23., iza riječi: "Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".", briše se tačka i dodaju se riječi: "i primjenjivati će se od 01.07.2023. godine." 
 

Član 2. 
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

 

Broj 07-02-1-1828-1/2021
20. decembra 2022. godine
Mostar 


Ministar
Nermin Džindić, s. r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.