Pravilnik o izmjenama Pravilnika o akciznim markicama za duhanske prerađevine

27.12.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
akcize

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kahvu i vino

Službeni glasnik BiH broj 85/22 (27.12.2022.)

 

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05) i člana 25. stav (3) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09, 49/14, 60/14, 91/17 i 50/22), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na 57. sjednici, održanoj dana 08.12.2022. godine, donio je 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AKCIZNIM MARKICAMA ZA DUHANSKE PRERAĐEVINE, ALKOHOLNA PIĆA, VOĆNU PRIRODNU RAKIJU, KAHVU I VINO 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kahvu i vino ("Službeni glasnik BiH", br. 50/09 i 74/14) u članu 19. stav (4) mijenja se i glasi: 

"(4) Ovlaštena lica u regionalnim trezorima, obavezna su provjeriti da li je plaćena cijena štampanja akciznih markica." 
 

Član 2. 

 

U članu 21. stav (1) tačka d) iza riječi "fakture za" dodaje se riječ "štampanje", a riječ "markice" se mijenja sa riječi "markica". 

U istom članu stav (1) tačka h) briše se, a dosadašnja tačka i) postaje tačka h). 

U istom članu stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Za svaku količinu izdatih markica Uprava izdaje obvezniku otpremnicu koja, pored podataka iz prethodnog stava, sadrži potpis izdavaoca ovjeren pečatom, kao i potpis poreznog obveznika, odnosno ime i prezime i broj lične karte lica koje je preuzelo markice." 
 

Član 3. 

 

U članu 22. stavovi (1), (2) i (3) mijenjaju se i glase: 

"(1) Obveznik koji vrati neiskorištene i/ili oštećene akcizne markice u Upravu ili dokaže uništenje akciznih markica u procesu proizvodnje izjavom proizvođača, ima pravo na oslobađanje od plaćanja obračunate akcize." 

"(2) Obveznik iz stava (1) dužan je u Upravu vratiti neiskorištene, oštećene, odnosno dostaviti dokaz o uništenju markica u roku od 180 dana od dana preuzimanja akciznih markica Komisiji koju imenuje Direktor UIO." 

"(3) Pravo na oslobađanje od plaćanja obračunate akcize za preuzete akcizne markice, porezni obveznik ostvaruje podnošenjem zahtjeva UIO - nadležnoj Grupi, uz ovjeren Zapisnik Komisije iz stava (2) ovog člana, koja shodno važećim propisima provodi postupak utvrđuje ispunjenost uvjeta i donosi rješenje." 

U istom članu stav (7) mijenja se i glasi: 

"(7) Procjenu akcize sadržane u oštećenim akciznim markicama kojima nedostaje više od 50% površine, a koje obveznik vrati nalijepljene na poseban arak papir, vrši Komisija koju imenuje direktor Uprave." 
 

Član 4. 

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 
 

Broj 02-02-60-1-3/22
08. decembra 2022. godine
Sarajevo 


Predsjedavajući Upravnog odbora UIO
Vjekoslav Bevanda, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.