Dopuna odluke

Odluka o utvrđivanju javnog interesa za pripremne radove izgradnje tunela Prenj

30.12.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
Tunel Prenj

Eksproprijacija će se provesti na osnovu dostavljenih elaborata eksproprijacije. Eksproprijacijom su obuhvaćene katastarske općine k.o. Bijela (Grad Konjic), k.o. Prigrađani, k.o. Podgorani 1, k.o. Podgorani 2 i Ravni (Grad Mostar).

Službene novine Federacije BiH, broj 104/22, 30.12.2022. godine

 

Na osnovu člana 14. stav (1) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 345. sjednici, održanoj 29.12.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA ZA IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA U SVRHU IZGRADNJE AUTOCESTE NA KORIDORU VC, DIONICA TUNEL PRENJ

 

I.

U Odluci o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje pripremnih radova u svrhu izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Prenj ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/22) u tački II. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4), koji glase:

Eksproprijacija će se provesti na osnovu dostavljenih elaborata eksproprijacije.

Eksproprijacijom su obuhvaćene katastarske općine k.o. Bijela (Grad Konjic), k.o. Prigrađani, k.o. Podgorani 1, k.o. Podgorani 2 i Ravni (Grad Mostar).

 

II.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V. broj 1881/2022

Sarajevo29. decembra 2022. godine

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.