Dopuna upute

Odluka o dopuni upute o načinu realiziranja voznih redova

30.12.2022. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
redovi voožnje

Dopuna Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima globalnih ekonomskih kretanja i njihovog utjecaja na poslovanje gospodarskih subjekata koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH, broj 104/22. 30.12.2022. godine

 

Na temelju odredbi članka 102. stavak (2) Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06, 2/10, 57/20 i 44/22), federalni ministar prometa i komunikacija, donosi

 

UPUTU

O DOPUNI UPUTE O NAČINU REALIZIRANJA OBUSTAVLJANJA POLAZAKA, POVRATAKA, ODNOSNO VOZNIH REDOVA, U UVJETIMA GLOBALNIH EKONOMSKIH KRETANJA I NJIHOVOG UTJECAJA NA POSLOVANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

U točki IV Upute o načinu realiziranja obustavljanja polazaka, povrataka, odnosno voznih redova, u uvjetima globalnih ekonomskih kretanja i njihovog utjecaja na poslovanje gospodarskih subjekata koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 100/22) mijenja se Napomena u Tablici 1 i ista glasi:

 

NAPOMENA:

Ova tablica se ne primjenjuje u slučaju kada prijevoznik ima veći broj registriranih voznih redova na istoj relaciji u tijeku jednog dana sa jednim polaskom i jednim povratkom (npr. šest voznih redova u tijeku dana sa 1/1 polazak/povratak računat će se kao jedan vozni red sa 6/6 polazaka/povrataka i shodno tome primijeniti ova tablica).
Zaokruživanja se vrše na niži cijeli broj!

 

Ako na nekoj liniji ima više prijevoznika sa registriranim voznim redom, od kojih najmanje jedan od njih održava prijevoz sukladno Tablici minimalnog broja polazaka i minimalnog režima održavanja linije, tada ostali prijevoznici mogu predložiti obustavljanje održavanja svoje linije ili polaska koja je na istom putnom pravcu linije koja se održava.

 

Izuzeće iz prethodnog stavka odnosi se na slučaj i kada jedan prijevoznik ima liniju koju održava sukladno Tablici minimalnog broja polazaka i minimalnog režima održavanja linije, a u kojoj je sadržana druga, kraća linija istog ili drugog prijevoznika, te se u tom slučaju može predložiti da se kraća linija privremeno obustavi održavati neovisno o minimalnom broju polazaka.

 

Ako se predlaže privremeno obustavljanje gradske i/ili općinske autobusne linije, ista se može privremeno obustaviti u cijelosti kada je sadržana u drugoj općinskoj i/ili gradskoj liniji.

 

Ako na autobusnoj liniji za koju prijevoznik predlaže privremeno obustavljanje nema drugih prijevoznika na toj liniji i postoji mogućnost kombiniranog korištenja prijevoza (presjedanje), tada se može odobriti privremeno obustavljanje tog voznog reda ako je isti sa samo jednim polaskom i samo jednim povratkom. Obračun broja polazaka i broja povrataka vrši se na način iz stavka 1. ove Napomene.

Ako na liniji ima više prijevoznika, od kojih svi predlažu privremeno obustavljanje održavanja voznih redova, nadležni organ koji je registrirao vozne redove će pozvati prijevoznike da se dogovore o recipročnom načinu oržavanja svojih voznih redova (naizmjenično) do određenog minimalnog broja polazaka i minimalnog režima održavanja linije.

 

U slučaju da prijevoznik ili više njih ne pristanu održavati liniju na predloženi način i obustavi održavanje voznog reda u cijelosti, pokrenut će se procedura za brisanje voznog reda tog/tih prijevoznika.

 

PERIOD ODRŽAVANJA: Nije dozvoljeno mijenjati!

 

Broj 06-23-13-2031-1/22

30. prosinca/decembra 2022. godine

 

Ministar

Denis Lasić, v. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.