Odluka o izmjenama po rigovoru klijenta

Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja zaštite prava klijenta i postupanja banke

05.01.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
zaštita prava klijenata

U članu 6. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja zaštite prava klijenta i postupanja banke po prigovoru klijenta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 4/18) u stavu 5. riječi: “i obavezno pravni savjet za dalje postupanje klijenta” i zarez brišu se. U članu 6. u stavu 7. broj: “30” zamjenjuje se brojem: “15”.

Službeni glasnik broj 001/2023, 05.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 125. stav 4. i člana 162. stav 9. Zakona  o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, br. 4/17, 19/18 i 54/19), člana 5. stav 1. tačka b,  člana 20. stav 2. tačka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za  bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana 6. stav 1. tačka b. i člana  19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike  Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17),  Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na  49. sjednici, održanoj 27.12.2022. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU

OSTVARIVANJA ZAŠTITE PRAVA KLIJENTA I POSTUPANJA

BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA

 

Član 1.

U članu 6. Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja zaštite prava klijenta i postupanja banke po prigovoru klijenta  (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 4/18) u stavu 5.  riječi: “i obavezno pravni savjet za dalje postupanje klijenta”  i zarez brišu se. U članu 6. u stavu 7. broj: “30” zamjenjuje se brojem:  “15”.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-398/22

Banjaluka 27. decembra 2022. godine

 

Predsjednik

Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.