Snabdijevanje električne energije

Pravilnik o regulaciji kvaliteta snabdijevanja električnom energijom

05.01.2023. 14:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
električna energija

(1) Pravilnikom o regulaciji kvaliteta snabdijevanja električnom energijom (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se kvalitet snabdijevanja električnom energijom krajnjih kupaca električne energije, odnosno korisnika sistema u okviru nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. (2) Pod kvalitetom snabdijevanja podrazumijeva se kontinuitet isporuke električne energije, kvalitet napona u distributivnom sistemu i komercijalni kvalitet pruženih usluga.

Službeni glasnik broj 001/2023, 05.01.2022. godine

 

Na osnovu odredbi člana 28. tačka 32. i člana 62. stav  2. Zakona o električnoj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/20), Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 58. redovnoj sjednici, održanoj  15.12.2022. godine, u Trebinju, donijela je

 

P R AV I L N I K

O REGULACIJI KVALITETA SNABDIJEVANJA

ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 

DIO I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

(1) Pravilnikom o regulaciji kvaliteta snabdijevanja električnom energijom (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se  kvalitet snabdijevanja električnom energijom krajnjih kupaca električne energije, odnosno korisnika sistema u okviru  nadležnosti Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

(2) Pod kvalitetom snabdijevanja podrazumijeva se kontinuitet isporuke električne energije, kvalitet napona u distributivnom sistemu i komercijalni kvalitet pruženih usluga.

 

Član 2.

(Cilj i primjena)

(1) Cilj Pravilnika je reguliranje kvaliteta snabdijevanja  električnom energijom u Republici Srpskoj i obezbjeđenje  dostizanja i održavanja nivoa pokazatelja kvaliteta snabdijevanja utvrđenih minimalnim standardima kvaliteta snabdijevanja.

(2) Pravilnik se primjenjuje za djelatnosti distribucije električne energije i upravljanja distributivnim sistemom, odnosno  djelatnosti distribucije električne energije i upravljanja zatvorenim distributivnim sistemom i djelatnosti snabdijevanja i  trgovine električnom energijom.

 

Član 3.

(Sadržaj)

(1) Pravilnik sadrži:

a) pokazatelje kvaliteta snabdijevanja električnom energijom,

b) način mjerenja, prikupljanja i obrade podataka o pokazateljima kvaliteta snabdijevanja električnom energijom,

v) opće, minimalne i garantirane standarde kvaliteta  snabdijevanja električnom energijom,

g) fi nansijske kompenzacije (u daljem tekstu: naknada)  korisniku sistema nakon uvođenja garantiranih standarda  kvaliteta snabdijevanja električnom energijom,

d) način, dinamiku i sadržaj izvještavanja Regulatorne  komisije o kvalitetu snabdijevanja električnom energijom i

đ) odredbe o godišnjem izvještaju o kvalitetu snabdijevanja koji priprema operater distributivnog sistema (u daljem  tekstu: ODS) i snabdjevač.

(2) Sastavni dio ovog pravilnika su:

a) PRILOG 1 - Objašnjenje pokazatelja kvaliteta snabdijevanja električnom energijom i

b) PRILOG 2 - Standardni obrasci za izvještavanje o  kvalitetu snabdijevanja električnom energijom, koji su dostupni na internet stranici Regulatorne komisije.

 

 

Kompletn Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.