Intenzitet buke

Pravilnik o graničnim vrijednostima intenziteta buke

12.01.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
buka

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju granične vrijednosti intenziteta buke u područjima prirodne i izgrađene životne sredine u skladu sa utvrđenom namjenom područja, način mjerenja buke na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i prostorni razmještaj područja (zona)

Službeni glasnik 02/2023, 12.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 71/12, 79/15 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22 i  56/22), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 26. decembra 2022. godine, donosi

 

P R AV I L N I K

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA INTENZITETA BUKE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju granične  vrijednosti intenziteta buke u područjima prirodne i izgrađene životne sredine u skladu sa utvrđenom namjenom područja, način mjerenja buke na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i prostorni razmještaj područja (zona).

 

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na buku koju  izaziva lice koje je i samo izloženo buci, buku od svakodnevnih kućanskih aktivnosti, buku iz stambenih prostora, buku  na radnom mjestu, buku u ugostiteljskim objektima, buku  koja nastaje u prijevoznom sredstvu ili buku od vojnih aktivnosti ili aktivnosti na zaštiti od elementarnih nepogoda,  kao i na buku koja potiče od zvučnog oglašavanja iz vjerskih  objekata (zvona i elektroakustični uređaji).

 

Član 3.

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće  značenje:

1) akustička zona jeste područje na čijoj je cijeloj površini propisana jedinstvena granična vrijednost indikatora buke,

2) akustičko zoniranje jeste određivanje granične vrijednosti  indikatora buke za različita područja na teritoriji jedinice lokalne  samouprave, prema njihovoj namjeni, koja je određena prostornim i urbanističkim planovima,

3) buka u životnoj sredini jeste svaki neželjen ili po ljudsko zdravlje i životnu sredinu štetan zvuk, emitiran na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, koji je proizvod aktivnosti  ljudi, uključujući buku koju emitiraju prijevozna sredstva,  kao i buku koja nastaje od industrijskih, proizvodnih i obrtničkih aktivnosti, 

4) izvor buke jeste svaki emiter neželjenog ili štetnog  zvuka koji nastaje kao posljedica aktivnosti ljudi, svaki uređaj, mašina, transportno sredstvo, industrijsko ili proizvodno  postrojenje, elektroakustički i akustički uređaj,

 

5) mjere zvučne zaštite jesu skup mjera i uvjeta koji imaju za cilj smanjenje emisije buke, odnosno upotrebe postrojenja, uređaja, mašina, transportnih sredstava i aparata koji  prouzrokuju buku,

6) smetanje predstavljaju stepen smetnje bukom iz životne  sredine, utvrđen pomoću podataka sa terenskih ispitivanja,

7) tiho područje unutar naseljenog područja jeste područje kojem je granicu odredio nadležni organ jedinice lokalne  samouprave u skladu sa propisima kojima se uređuje namjena prostora, a za koje je utvrđen niži nivo buke od graničnih  vrijednosti indikatora buke propisanih ovim pravilnikom.

 

Član 4.

(1) Akustičko zoniranje provodi se na osnovu namjene  prostora, a u okviru prostornih i urbanističkih planova koje  usvaja nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

(2) Akustičko zoniranje vrši nosilac izrade prostornih i  urbanističkih planova unošenjem podataka o akustičkim zonama u postojeće referentne karte i grafičke prikaze prostornih i urbanističkih planova, odnosno određivanjem akustičkih zona, u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora  i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13, 2/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, 106/15,  3/16, 104/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Srpske i  84/19).

(3) Jedinica lokalne samouprave može za pojedina područja odrediti status “tiho područje unutar naseljenog područja” i za njih propisati niže vrijednosti indikatora buke  od graničnih vrijednosti indikatora buke propisanih ovim  pravilnikom.

(4) U slučaju da jedinica lokalne samouprave donese  odluku iz stava 3. ovog člana, može odrediti i posebne mjere  i vrijeme njihovog važenja.

(5) Jedinice lokalne samouprave, izuzetno od dozvoljenih graničnih vrijednosti, mogu za određeno područje odobriti radove koji izazivaju prekoračenje dozvoljenih nivoa  buke u određenom vremenskom roku.

 

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravil.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.