Zakon o šumama KS

Zakon o izmjenama zakona o šumama Kantona Sarajevo

27.01.2023. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
šume

U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/13, 10/21 i 19/22) u članu 49. procenat: "6%", mijenja se i glasi: "8%".

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 5/23, 27.01.2023. godine

 

Na osnovu člana 13. tačka i), člana 14. stav 2. i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo na Trećoj radnoj sjednici održanoj dana 27.01.2023. godine, donijela je

 

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMAMA KANTONA SARAJEVO

 

Član 1.

(Izmjena člana 49.)

U Zakonu o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 5/13, 10/21 i 19/22) u članu 49. procenat: "6%", mijenja se i glasi: "8%".

 

Član 2.

(Izmjena člana 60.)

U članu 60. u stavu (1) u tački b) procenat: "5,0%", mijenja se i glasi: "7,0%".

 

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a počet će se primjenjivati danom početka primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 19/22).

 

Broj 01-02-2518/23

Sarajevo, 27. januara 2023. godine

 

 

Predsjedavajući

Skupštine Kantona Sarajevo

Elvedin Okerić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.