Usvojen Zakon

Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj

20.02.2023. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
standardizacija

Ovim zakonom propisuju se ciljevi i načela standardizacije, donošenje, objava, primjena i povlačenje standarda i srodnih dokumenata, kao i druga pitanja od značaja za standardizaciju u Republici Srpskoj.

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STANDARDIZACIJI U

REPUBLICI SRPSKOJ

 

Proglašavam Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na  Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara 2023. godine,  a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine konstatiralo da se usvojeni Zakon o standardizaciji u Republici Srpskoj ne odnosi na vitalni nacionalni interes nijednog od konstitutivnih  naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-839/23

Banjaluka 17. februara 2023. godine

 

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

 

ZAKON

O STANDARDIZACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Član 1.

Ovim zakonom propisuju se ciljevi i načela standardizacije, donošenje, objava, primjena i povlačenje standarda i  srodnih dokumenata, kao i druga pitanja od značaja za standardizaciju u Republici Srpskoj.

Član 2.

Ciljevi standardizacije su:

1) unapređenje zaštite života, zdravlja i bezbjednosti ljudi, životinja i biljaka, kao i zaštite životne sredine, 

2) poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga,  utvrđivanje njihove namjene, tipizacija, kompatibilnost i zamjenjivost,

3) obezbjeđivanje jedinstvene tehničke osnove,

4) razvoj i unapređenje proizvodnje i prometa proizvoda,  izvođenja radova, odnosno vršenja usluga kroz razvoj međunarodno usklađenih standarda radi efi kasnog korištenja rada,  materijala i energije,

5) unapređenje međunarodne trgovine, putem sprečavanja ili otklanjanja nepotrebnih tehničkih barijera.

Član 3.

Standardizacija se zasniva na sljedećim načelima:

1) prava na dobrovoljno učešće svih zainteresiranih strana prilikom donošenja standarda Republike Srpske,

2) konsenzusa zainteresiranih strana,

3) sprečavanja dominantnosti pojedinačnih interesa nad  zajedničkim interesom zainteresiranih strana,

4) preglednosti postupka standardizacije i javnosti standarda Republike Srpske i srodnih dokumenata,

5) međusobne usklađenosti standarda Republike Srpske  i srodnih dokumenata,

6) uzimanja u obzir stanja razvijenosti tehnike i pravila  međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i  odgovarajućih međunarodnih sporazuma,

7) jednakog tretmana inozemnih proizvoda ili usluga i  istih ili sličnih domaćih proizvoda ili usluga, u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima

 

 

Kompletan tekst Zakona se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
25.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.