Policijske legitimacije i značke

Uredba o policijskoj legitimaciji i policijskoj znački

20.02.2023. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
policija

Ovom uredbom propisuju se oblik, izgled i sadržaj službene policijske legitimacije (u daljem tekstu: službena legitimacija) i policijske značke (u daljem tekstu: značka) za policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Službeni glasnik RS broj 16, 20.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 24. stav 7. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br.  57/16, 110/16, 58/19, 82/19 i 18/22 - Odluka Ustavnog suda

Republike Srpske) i člana 43. st. 1. i 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike  Srpske”, broj  118/08), Vlada Republike Srpske, na Sedmoj sjednici, održanoj 9.2.2023. godine, donosi

 

UREDBU

O SLUŽBENOJ POLICIJSKOJ LEGITIMACIJI I

POLICIJSKOJ ZNAČKI

 

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se oblik, izgled i sadržaj službene policijske legitimacije (u daljem tekstu: službena legitimacija) i policijske značke (u daljem tekstu: značka) z  policijske službenike u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u  daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Član 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) smart kartica (engl. Smart Card) je plastična kartica  koja se koristi za identifi kaciju lica i čuvanje osobnih podataka koji mogu biti pročitani  konektovanjem na određeni  informacioni sistem,

2) memorijski element (u daljem tekstu: čip) je elektronski sklop koji se nalazi u službenoj legitimaciji i u kojem se  pohranjuju elektronski podaci kojima se pristupa kontaktnim  i beskontaktnim putem,

3) elektronski certifi kat za elektronske potpise je potvrda u  elektronskom obliku koja povezuje podatke za verifi kaciju elektronskog potpisa sa određenim licem i potvrđuje identitet tog lica,

4) ISO/IEC 7810 je standard za fi zičke karakteristike  kartica koje se koriste za identifi kaciju lica Međunarodne  organizacije za standardizaciju,

5) UID je jedinstveni broj čipa na osnovu kojeg je moguće identifi cirati proizvođača i karakteristike čipa, te smanjiti  mogućnosti zloupotreba,

6) mašinski čitljiva zona je dio službene legitimacije  izrađen u skladu sa standardom ICAO 9303 Međunarodne  organizacije civilnog zrakoplovstva, koja regulira standarde  za identifi kaciona dokumenta i putem koje se omogućava  očitavanje podataka o nosiocu službene legitimacije posebnim uređajima,

7) vizuelna personalizacija je proces nanošenja podataka  na službenu legitimaciju,

8) elektronska personalizacija je proces generiranja elektronskog certifi kata, preuzimanje elektronskog certifi kata

preko aplikacije za administraciju službene legitimacije i  unošenje elektronskog certifi kata u čip,

9) PKI (engl. Public Key Infrastructure) je infrastruktura  koja se koristi za digitalno potpisivanje, odnosno tehnologija  kojom se omogućava zaštita podataka upotrebom kriptografskih mehanizama baziranih na elektronskoj razmjeni javnih  ključeva i upotrebi kriptografskih ključeva koje poznaje  samo primalac elektronske poruke,

10) PIN je jedinstveni identifi kacioni broj koji je poznat  samo nosiocu službene legitimacije i putem kojeg se omogućava potvrđivanje identiteta kod  elektronske upotrebe službene legitimacije i

11) CRL (engl. Certifi cate Revocation List) je lista opozvanih certifi kata koja predstavlja tačnu i zaštićenu evidenciju nevažećih elektronskih certifi kata, koja mora biti stalno dostupna.

 

 

Kompletan tekst Uredbe se nalazi u attachment-u

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7222.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.