Izmjene i dopune

Zakon o pčelarstvu

22.02.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
pčelarstvo

U Zakonu o pčelarstvu (“Službeni glasnik RepublikeSrpske”, broj 52/10) u članu 1. poslije riječi: “pčelinjim proizvodima” dodaje se zarez, a riječi: “i uspostavljanje evidencije pčelara i pčelinjaka” zamjenjuju se riječima: “vođenjeregistra pčelara i pčelinjaka”.

Službeni glasnik RS, broj 17, 22.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike  Srpske, donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O PČELARSTVU

 

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o pčelarstvu, koji je Narodna skupština Republike Srpske  usvojila na Petoj posebnoj sjednici, održanoj 8. februara  2023. godine, a Vijeće naroda 16. februara 2023. godine  konstatiralo da se usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o pčelarstvu ne odnosi na vitalni nacionalni interes  nijednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-845/23

Banjaluka 17. februara 2023. godine

 

 

Predsjednik Republike,

Milorad Dodik, s.r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

PČELARSTVU

 

Član 1.

U Zakonu o pčelarstvu (“Službeni glasnik RepublikeSrpske”, broj 52/10) u članu 1. poslije riječi: “pčelinjim proizvodima” dodaje se zarez, a riječi: “i uspostavljanje evidencije pčelara i pčelinjaka” zamjenjuju se riječima: “vođenjeregistra pčelara i pčelinjaka”.

 

Član 2.

U članu 2. tačka z) mijenja se i glasi:

“z) registar pčelara i pčelinjaka je baza podataka o broju pčelara i pčelinjaka u Republici Srpskoj,”.

Tačka k) mijenja se i glasi:

“k) reprocentar je registrirani pčelinjak u kome se vrši selekcija, uzgoj i reprodukcija pčelinjih matica,”.

Tačka l) briše se.

Dosadašnje t. lj) i m) postaju t. l) i lj).

U dosadašnjoj tački lj), koja postaje tačka l), poslije riječi: “paše” riječ: “i” briše se i dodaje se zarez.

U dosadašnjoj tački m), koja postaje tačka lj), riječ: “savremenoj” briše se.

Poslije dosadašnje tačke m), koja postaje tačka lj), dodaje se nova tačka m), koja glasi: “m) testna stanica je mjesto gdje se testiraju kćerke matica rodonačelnica”.

 

Kompletan Zakon se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
48-50.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.