Mineralne sirovine

Pravilnik o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina

24.02.2023. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
mineralne sirovine

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina, uvjeti za njihovo razvrstavanje u kategorije i klase, način proračunavanja i evidentiranja rezervi mineralnih sirovina.

Službeni glasnik broj 18, 24.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 49. stav 3. Zakona o geološkim istraživanjima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 64/22)  i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni  glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22  i 132/22), ministar energetike i rudarstva donosi

 

P R AV I L N I K

O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI REZERVI

MINERALNIH SIROVINA

 

GLAVA I.

OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji za utvrđivanje  rezervi mineralnih sirovina, uvjeti za njihovo razvrstavanje  u kategorije i klase, način proračunavanja i evidentiranja rezervi mineralnih sirovina.

 

Član 2.

Mineralne sirovine čije se rezerve utvrđuju, razvrstavaju  u kategorije i klase, proračunavaju i evidentiraju, u smislu  ovog pravilnika, su:

1) čvrste mineralne sirovine:

1. sve vrste uglja, uljni (bituminozni) škriljaci i radioaktivne mineralne sirovine (uran),

2. metalične mineralne sirovine (bakar, olovo i cink,  živa, antimon, crveni boksiti, gvožđe, mangan, nikl, kobalt,  hromit, zlato, volfram, molibden, kalaj i litiij),

3. nemetalične mineralne sirovine: magnezit, karbonatne sirovine (dolomit, krečnjak i kreda), barit, natrijeve soli,  kvarcne sirovine (kvarc, kvarcit, kvarcni pješčari i rožnaci),  kvarcni pijesak i kvarcni šljunak, talk i pirofi lit, fosfati, bentoniti, keramičke i vatrostalne gline, kaolin, halojzit, gips i  anhidrid, hrizotil-azbest, fl uorit, feldspat, grafi t, volastonit,  bijeli boksiti, dijatomit, perlit, sirovine za cementnu industriju (laporci i krečnjaci), tuf i zeolit, tehnički građevinski  kamen, arhitektonsko-građevinski kamen (ukrasni kamen),  opekarske gline, šljunak i pijesak;

2) podzemne vode (pitke, tehničke, mineralne, termalne  i termomineralne);

3) ugljovodonici u tečnom i plinovitom stanju (nafta i  plin).

 

Kompletan Pravilnik se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:
7-40.txt
41-73.txt
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.